[ad_1]

Aussage : 2020/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamındaki 8539.50.00.00.00 GTİP altında yer alan LED ampullerin motorlu taşıtlarda kullanılması halinde ürünlere ilişkin başvuruların kapsam dışı sonuçlandırılmasının mümkün bulunduğu hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Produktsicherheit und -kontrolle Generaldirektion

Anzahl : 24545304-553.02

Thema : Kapsam Değerlendirmesi

12/02/2020 - 52263098
VERTEILUNG DER PLACE

Interesse : 03.02.2020 Ihr Schreiben vom.

İlgi yazınızda, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Produktsicherheit und Kontrolle: 2020/9) kapsamında yer alan 8539.50.00.00.00 GTİP altında yer alan LED ampullerin motorlu taşıtlarda kullanılması halinde mezkur Tebliğ kapsamı dışında değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu ürünlerin motorlu kara taşıtlarında kullanıma mahsus olduğuna ilişkin gerekli işaretlemelerin ürün üzerinde olması ve eşyanın motorlu taşıtlarda kullanıma özel olduğunu gösteren belgelerin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından uygun görülmesi halinde ilgili ürünlere ilişkin başvuruların kapsam dışı sonuçlandırılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

E-Mail wird unterzeichnet
SANEM YILDIZ
Minister ein.
Abteilungsleiter

Verteilung:
Customs Brokers Association in Ankara
Bursa Customs Consultants Association
Istanbul Association of Customs Brokers
Izmir Association of Customs Brokers
Mersin Gümrük Müşavirler Derneği

[ad_2]