[ad_1]

Aussage : 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması başlıklı bölümünde değişiklik yapıldı.

Finanzministerium und das Ministerium für Finanzen (Finanzverwaltung)‚Aus:

ARTIKEL 1 - 19/10/2019 datiert 30923 Steuerverfahrensrecht Allgemeine Communiqué veröffentlicht im Amtsblatt (Sıra Nein: 509)’nin “V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması” başlıklı bölümünün yedinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 30/9/2017 datiert 30196 im Amtsblatt veröffentlicht Nein. 483 Allgemeine Kommuniqué über Steuerverfahrensgesetz der Sequenz Nr 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile 1/6/2019 datiert 30791 im Amtsblatt veröffentlicht Nein. 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, Adresse, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkün olup bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. Başkanlık, bu kapsamda düzenlenecek e-Arşiv Faturaların düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar ile şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik diğer hususları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.”

ARTIKEL 2 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Es Communiqué im Amtsblatt veröffentlicht
historisch Graf
19/10/2019 30923

[ad_2]