[ad_1]

Aussage : Yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) Es wurde identifiziert als.

Finanzministerium und das Ministerium für Finanzen (Finanzverwaltung)‚Aus:

Da bekannt ist,, 213 Besteuern Verfahrensrecht der Vervielfältigung 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) Es wurde identifiziert als.

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

andererseits, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

hiermit angekündigt.

[ad_2]