[ad_1]

Aussage : Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı tutarı 500 TL olarak yeniden belirlendi.

Anzahl der Entscheidungen: 320

Ekli “Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 November 2018

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Harç tutarı

ARTIKEL 1- (1) 2/7/1964 datiert 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Kraft

ARTIKEL 2- (1) Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

[ad_2]