[ad_1]

Explanation : Communiqué on the Road Transport of Waste, Atık taşıma firma lisansı başvurusunda istenen belgeler ve Araç lisansı başvurusunda istenen bilgi ve belgeler başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.

Ministry of Environment and Urbanism:

MATTER 1 – 20/3/2015 dated 29301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgeler bulundurulur” ibaresi “belgelere sahip olunması gerekir” olarak ve aynı fıkranın (c), (d), (e), (g), (h) and (I) It is amended as follows:.

“c) Ticaret sicili gazetesi ve imza sirküleri.”

“d) Firmaya ait olmayan araçlar için araç sahibi ile yapılan kiralama sözleşmesi.

e) Araç sürücülerinin adı soyadı, T.C. identification number, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikası, sürücü ehliyeti, telefonu ve e-posta adresi.”

“g) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesi (C1/C2/K1/K2/L1/L2/N1/N2).”

“h) ATSS ile yapılan sözleşme.

I) Çevre görevlisi/çevre danışmanlık hizmeti veren firma ile yapılan sözleşme.”

MATTER 2 – The same communiqué 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgeler bulundurulur” ibaresi “belgelere sahip olunması gerekir” olarak ve aynı fıkranın (b) and (ğ) It is amended as follows:.

“b) Araç ruhsatı.”

“ğ) Mali Sorumluluk Sigortası.”

MATTER 3 – This Circular shall enter into force on the date of publication.

MATTER 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

[ad_2]