[ad_1]

Explanation : Exporters declaration in writing on the invoice and other documents, any drawbacks in terms of the absence of customs regulations and practice, Date and place will be declared in, İmza Sahibinin Adı, Firmadaki Pozisyonu ve İmzasının bulunması gerektiği hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
The European Union and the External Relations Directorate General

Number : 16934678-724.01.02

topic : Exporter Declaration

ISTANBUL customs brokers to ASSOCIATIONS

Interest: 06.07.2018 dated 2904 No. Type.

Interest in your article summarizes registered, tedarikçiler tarafından uluslararası ticarette zaman zaman “İhracatçı Beyanı”nın ayn bir belge olarak düzenlenmediği ve söz konusu beyan metninin eşyanın faturasının üzerine yazıldığı belirtilerek, 30 December 2017 dated 30286 (repeated) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin (İGV) Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile 25 May 2018 dated 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ” kapsamında muafiyet sağlanmasına yönelik olarak söz konusu fatura ve benzeri belgeler üzerine yazılan ihracatçı beyanı metninin kullanılıp kullanılamayacağı, kullanılabilinmesi durumunda, faturada ayrıca imza/kaşe/unvan bulunmasına gerek olup olmadığı hususunda bilgi talep edilmektedir.

Exporters declaration in writing on the invoice and other documents, gümrük mevzuatı ve uygulamaları açısından herhangi bir sakınca bulunmamakta olup, yapılacak beyanlarda “Tarih ve Yer, İmza Sahibinin Adı, Firmadaki Pozisyonu ve İmzası”nın bulunması gerekmektedir.

I request the information.

email is signed
Bülent ORHAN TÜREL
Ministers a.
Head of Department

[ad_2]