[ad_1]

375-5-X

Eşyaların karayolu ile uluslararası nakliyatında e-belge kullanımı hk.

Eşyaların karayolundan uluslararası nakliyatı için mukavele sözleşmesi (CMR) elektronik taşıma belgesi ile ilgili yapılan ek protokol gereği verilerin elektronik olarak kaydedilmesi ve işlenmesi için kullanılan yöntemler yoluyla isteğe bağlı taşıma belgesi düzenlenmesini kolaylaştırmak için Sözleşmeye ekleme yapmak üzere anlaşmaya varmışlardır.

375-4-X

Dahilde işlemeye ilişkin cezalar ile ilgili anayasa mahkemesi kararı hk.

4458 Of Customs Law No. 238. of material (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan; …eşyanın gümrüklenmiş değerininibaresine ilişkin esas incelemenin 241 of the third paragraph of the article. (h) bendi ile dördüncü fıkrasının (h) bendinde belirtilen dâhilde işleme rejimiyle ilgili durumlar hariç, dâhilde işleme rejimiyönünden sınırlı olarak yapılmasına; Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE karar verilmiştir.

375-1-X

Toothbrush on imports 3 HK year will apply additional financial obligations.

As a result of the investigation carried out and completed by the Ministry of Economy General Directorate of Import 93032100000 Toothbrushes (including insertion bead brushes)

Import of the product in Customs Tariff Statistics Position 3 (three) implementation of a safeguard measure in the form of additional financial liability for years, The World Trade Organization's Agreement on Safeguards 12.3 Consultation with the members of the World Trade Organization, who have an important interest as exporters of the goods subject to investigation, upon request., Of the Safeguard Measures Agreement 9.1 has decided unanimously of the members attending the meeting to grant exemption to developing countries and to make a proposal to the Council of Ministers regarding the acquisition of the measure..

[ad_2]