[ad_1]

Explanation : Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun ile Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye Noterler Birliği tarafından düzenlenen İlişik Kesme Belgesi Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number : 73421605-106.05

topic : Genelge-Türkiye Noterler
Birliği-İlişik Kesme Belgesi

29/01/2020 – 51771931
CIRCULAR
(2020/2)

20/03/2012 date and 28239 published in the Official Gazette No. 2012/6 Within the framework of the Prime Ministry Circular on “Single Window System in Customs Services”, efforts to expand the Single Window System continue under the coordination of our Ministry..

Bu çerçevede Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun” ile “Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye Noterler Birliği tarafından düzenlenen İlişik Kesme Belgesinin Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

In this direction, söz konusu belgenin başvurusu, düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- 1037 kodlu TPS-İlişik Kesme Belgesine ilişkin bilgiler Türkiye Noterler Birliği Sistemi aracılığıyla Bakanlığımız Tek Pencere Sistemine elektronik ortamda iletilecektir.

2- İletilen bilgilere ilişkin Tek Pencere Sistemi tarafından 23 haneli gümrük belge numarası oluşturulacak olup söz konusu belge numarasına Türkiye Noterler Birliği tarafından elektronik ortamda erişim sağlanarak yükümlüye gösterilecektir.

3- Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 digit license number / document line number (Sample: No Referans: 20545419881054000003392/1) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

4- Information on the document in question will take place in the electronic media, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır.

Information and the need to please.

Reza Danube Turagay
Ministers a.
Deputy Minister

[ad_2]