[ad_1]

Explanation : 104 with the amendment made in the General Communiqué on serial no.; atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrollerinin yapılacağı sınır gümrük kapıları/limanlarına ait tabloya Plastik ve Kağıt Atık için Habur, kırpılmış atık lastik için Ünye eklenmiştir.

Commerce Ministry:

MATTER 1 – 28/1/2013 dated 28542 published in the Official Gazette No. General Customs Communiqué (Customs clearance) (Seri No: 104)'s 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri listesine aşağıdaki satırlar eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Habur Gümrük Müdürlüğü Habur Plastik ve Kağıt Atık
Ünye Gümrük Müdürlüğü Unye Kırpılmış Atık Lastik”

MATTER 2 – This Circular shall enter into force on the date of publication.

MATTER 3 – This Communiqué shall be enforced by the Commerce Minister.

It communiqué published in the Official Gazette
Historical Number
28/1/2013 28542
Of the Official Gazette in which the Communiqué Making Amendments to the Communiqué was published
Historical Number
28/1/2015 29250

[ad_2]