[ad_1]

Explanation : Organized through a Single Window System 0892 of the transactions made with the coded TPS-IRIS document 04.02.2019 as of Bilge System 1010 kodlu TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni isimli dökümanla devam ettirildiği hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number :73421605-106.05

topic :TPS-Tareks Consumer Products Import Permit

02.03.2019 / 42187173
DISTRIBUTION OF PLACE to

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınan 18.01.2019 dated 00040781113 No. article; 04.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren Tüketici Ürünlerinin İthalat Tebliği (Product Safety and Control: 2019/12) ile ilgili olarak, İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (IRIS) Sisteminin kapatılarak; tebliğ kapsamı yapılacak denetimlerin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sisteminden (Tracks) yapılacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda halihazırda Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen 0892 kodlu TPS-IRIS belgesi ile yapılan işlemler 04.02.2019 itibari ile Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan 1010 kodlu TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni isimli dökümanla devam ettirilmekte olup konuya ilişkin BİLGE Sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır.

Information and the need to please.

Jale Arslan
Ministers a.
Vice President V.

Distribution:
All the Regional Directorate of Customs and Trade

[ad_2]