[ad_1]

Explanation : Additional accrual of revenue Tracking Program, Criminal Installment Postponement of collection and for decisions to be made by EFT and remittance produced in modular way 15.04.2019 tarihinden itibaren izin verilmeyecektir.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number :80571967-155.99

topic :EFT / Money With Payments

05.04.2019 / 43088254
DISTRIBUTION OF PLACE to

Interest: a) 18.10.2016 dated 19486116 No. article.

b) 04.08.2017 dated 27063126 No. article.

Mülga Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap ilgide kayıtlı yazılarında özetle, yükümlüsüne tebliğ edilmiş ek tahakkuk ve ceza kararlarının tahsilat işlemlerinin, BİLGE Sisteminde gümrük beyannamesine ilişkin tahakkuk eden vergilerde olduğu gibi, banks, saymanlıklar veya GÜMKART aracılığı ile yapılması halinde, ödeme bilgisinin Bakanlığımız Sistemine elektronik olarak iletilmesi ve kararların otomatik şekilde kapanmasının sağlandığı, bu nevi ödemeler için Program üzerinde söz konusu kararların ödeme veya kapatma işlemlerine ilişkin ilave bir işlem yapılmasına gerek olmadığı;

On the other hand, anılan karar kapsamı tutarların EFT veya havale yöntemiyle ödenmesi durumunda ise, tahsilat bilgisi elektronik ortamda ilgili Programlara aktarılamadığından kararların otomatik olarak “Kapandı” statüsüne geçmediği; tahsilatı yapılmış olduğu halde Program üzerinde “Kapandı” statüsüne geçmeyen kararların manuel kapatılabilmesini teminen Bölge Müdürlüklerine “manuel kapatma” yetkisi tanımlandığı belirtilmişti.

Yukarıda da bahsedildiği üzere, EFT veya havale yöntemiyle yapılan tahsilat bilgilerinin elektronik ortamda aktarımı ve sorgulanması mümkün bulunmadığından ve bu nedenle söz konusu kararlara yönelik olarak elektronik ortamda teyit işlemi yapılamadığından, Additional accrual of revenue Tracking Program, Criminal Installment Postponement of collection and for decisions to be made by EFT and remittance produced in modular way 15.04.2019 tarihinden itibaren izin verilmeyecektir.

In this regard, ödemesi hâlihazırda EFT veya havale ile yapılan ek tahakkuk, ceza ve tecil taksitlendirme kararlarının manuel kapama işlemlerinin ivedilikle tamamlanması ile konuya ilişkin olarak Bölge Müdürlüğünüz ve bağlantılarınız nezdinde gerekli tedbirlerin alınması ve duyuruların yapılması hususunda,

Information and the need to please.

Mustafa SILVER
Ministers a.
General manager

Distribution: All Regional Directorate of Customs and Foreign Trade

[ad_2]