[ad_1]

Explanation : Related to Agricultural Products Export Refunds Help 2018-12 No. Money-Credit and Coordination Board (P-KKK) Circular Concerning Decision

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number : 52707093-140.07
topic : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
Yardımlarına İlişkin 2018/12 Sayılı
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu
(P-KKK) Circular Concerning Decision

18.07.2018 / 35953870
DISTRIBUTION OF PLACE to

İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 02.08.2018 tarihli ve E.68506 sayılı yazıda; Related to Agricultural Products Export Refunds Help 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (P-KKK) Kararının 12.04.2018 date and 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmektedir. Söz konusu yazı ve eki anılan Karar’a ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge ilişikte gönderilmektedir.
Information and the need to please.

Fehmi ÇAKAR
Ministers a.
Head of Department

I: 1 Adet Yazı ve Eki
DISTRIBUTION:
All the Regional Directorate of Customs and Trade

[ad_2]