[ad_1]

Explanation : Electronic Commerce Customs Declaration (ETGB), EUR.1 NCTS declarations with the TIR Carnet and scope of ATR / EUR.MED electronic visas transition dates HK.

T.C.
CUSTOMS AND TRADE MINISTRY
Customs General Directorate

Number : 38850468-163.99[GGM-YOIKK Origin]
topic : Circulation of Electronic Documents in Media
Regulating

24.05.2018 / 34605971
DISTRIBUTION OF PLACE to

INTEREST : 11.05.2018 date and 34261287 Our letter dated.

İlgide kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere A.TR dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlendikten sonra elektronik sistem üzerinden onaylanması ve vize edilmesini sağlayan bir sisteme ilişkin uygulamaya 14 May 2018 tarihinde tüm idarelerimizde geçirilmiş olup 28 May 2018 tarihinden sonra ihracat beyannamesi kapsamı düzenlenen A.TR dolaşım belgeleri sadece elektronik ortamda düzenlenenebilecektir. However,, ETGB, TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında düzenlenen A.TR dolaşım belgeleri bir sonraki talimata kadar her iki usulde de (both manual and electronic) can be arranged.

On the other hand, EUR.1/EUR.MED dolaşım belgeleri gibi tercihli menşe ispat belgelerinin elektronik sistemde düzenlenmesi hususu 28 May 2018 tarihinden itibaren kademeli olarak gerçekleştirilecek olup elektronik sistemde ilk olarak düzenlenecek menşe ispat belgesi konusunda Bölge Müdürlüklerine bilahare bilgi verilecektir.

Ayrıca gümrük idarelerinde vize işlemi yapılmayan onaylanmış ihracatçıların düzenledikleri A.TR Dolaşım belgelerinin de söz konusu sistemde elektronik olarak düzenlenmesi uygulamasına 2 July 2018 tarihinde geçilecek olup onaylanmış ihracatçılar tarafından düzenlenen A.TR dolaşım belgeleri 1 January 2019 tarihine kadar her iki usulde de (both manual and electronic) can be arranged.

Bilgileri ile bağlantınız gümrük idarelerine konuyla ilgili gerekli talimatın verilmesi ve uygulamanın belirlenen tarihlere uygun olarak eksiksiz yürümesini teminen tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa SILVER
General Manager V.

Distribution:
Tüm Bölge Müdürlükleri

[ad_2]