[ad_1]

Explanation : Bonded warehouse declarations regarding duty-free shops are closed with a report., Although monthly sales lists given to the customs administration are based on each month,, söz konusu beyanname kapsamı eşyaların tümünün satışı yapıldığında toplu düşüm yapılarak beyannamelerin kapatılmasında bir sakınca bulunmadığı hk.

MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number :40216608-169.99

topic :Gümrüksüz Satış Mağazalarına
İlişkin Antrepo Beyannamelerinden Düşüm

28.02.2019 / 42141716
DISTRIBUTION OF PLACE to

As known 8/8/2017 dated 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak yayımlanan Genel Müdürlüğümüzün 2018/13 sayılı Genelgesinin “BİLGE sisteminden düşüm” başlıklı 6’ncı maddesi: “Gümrüksüz satış mağazalarından yapılan satışlarda, Operators company by sales slips prepared by liaison between the output warehouse declarations for goods made monthly sales list will be presented to the customs authorities. list of monthly sales declarations by the customs authorities on the basis of warehouse will be closed. In this context, Each warehouse sales following the return of the goods subject to additional regulation in the store monthly sales drop list or inventory list will be created based on the ruler, gümrük idaresince düşüm listesine göre antrepo beyannamelerinden BİLGE Sistemi üzerinde tutanakla düşüm yapılacak ve dönemsel denetimler ile yılsonu sayımlarında bu listelerin doğruluğu kontrol edilecektir.”

Hükmünü amirdir.

Mezkûr hükmün uygulanmasında, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin antrepo beyannameleri tutanakla kapatılırken, işletmeci firmalar tarafından gümrük müdürlüklerine verilen aylık satış listeleri esas alınmak suretiyle, o ay içerisinde satılan eşyalara ilişkin, beyannamelerden düşümlerin kalem bazında her ay yapıldığı, bunun da gerek firmaların gerekse de gümrük idarelerinin iş yükünü arttırdığı ve işlemlerde karışıklığa yol açtığı anlaşılmıştır.

Anılan genelgede yer alan yukardaki hüküm, antrepo beyannamelerinin gümrük idaresince aylık satış listeleri esas alınarak kapatılacağını vurgulamakta, ancak bu listeler kapsamında her ay beyannamelerden düşüm yapılmasını zorunlu tutmamaktadır. Bu nedenle gümrük idaresine her ay verilen aylık satış listeleri esas alınmakla birlikte, söz konusu beyanname kapsamı eşyaların tümünün satışı yapıldığında toplu düşüm yapılarak beyannamelerin kapatılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Information and the need to please.

Mustafa SILVER
Ministers a.
General manager

Distribution:
All the Regional Directorate of Customs and Trade

[ad_2]