[ad_1]

Explanation : E-billing practices of the companies registered in the registration phase of the export declaration, 0886 coded with e-bill 0100 HK-coded to use the same items of the paper invoice declaration.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number :73421605-106.05

topic :E-Billing Application

28.03.2019 / 42986936
DISTRIBUTION OF PLACE to

Bakanlığımızca yürütülmekte olan “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında gümrük beyannamesi eki tüm belgeler ve beyanname işlemleri ile ilgili tüm talepler elektronik ortama alınacaktır. Söz konusu uygulama pilot olarak başlatılmış olup Nisan ayı sonuna kadar aşamalı olarak tüm gümrüklerde yaygınlaştırılacaktır.

regarding the issue; e-fatura uygulamasına kayıtlı firmalar tarafından ihracat işlemlerinde hem e-fatura kodu olan 0886 ve hem de kağıt fatura kodu olan 0100 ile işlem yapıldığı görülmüş olup, gümrük idareleri ile yapılan görüşmelerde aynı beyannamede hem e-fatura hem kağıt fatura beyan edildiği, kağıt ortamında fatura çıktısının beyannameye eklendiği bilgisi alınmıştır.

In this context,; e-fatura uygulamasına kayıtlı firmaların ihracat beyannamesinin tescil aşamasında, 0886 coded with e-bill 0100 kodlu kağıt faturanın beyannamenin aynı kaleminde kullanılması engellenmiştir.

also, e-fatura uygulamasına kayıtlı firmalar tarafından 494 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3. maddesinde belirtilen durumlar hariç kağıt fatura ile işlem yapılmamasını teminen,

– E-fatura kullanıcısı olup 0100 kodu ve 0886 kodunu aynı kalemde kullanan firmalara beyanname tescil aşamasında; “0100 ve 0886 belgeleri aynı anda kullanılamaz” uyarısı verilerek iki dokümanın aynı anda beyan edilmesine izin verilmemesi,

– Mezkur firmalara ait ve 0100 kodlu kağıt fatura ile tescil edilen beyannameler için, muayene/kontrol ekranında muayene memuruna; “Dikkat!Firma E-fatura Kullanıcısı olduğundan 0100 kodlu fatura beyan edilmesinin nedeninin incelenmesi, 494 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği madde 3 kapsamında olup olmadığına bakılması önem arz etmektedir.” uyarısı verilmesi,

Şeklinde teknik düzenlemeler yapılmış olup 08/04/2019 tarihi itibariyle devreye alınacaktır.

Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa SILVER
Ministers a.
General manager

Distribution:
All the Regional Directorate of Customs and Trade

[ad_2]