[ad_1]

Explanation : E-Bond in Practice 28.10.2019 HK in paper form and can be accepted until the e-collateral.

T.C.

MINISTRY OF COMMERCE

Customs General Directorate

Number : 85593407-157.01

topic : E-Teminat Mektubu Uygulaması

Hakkında- Transition Time Extension

28.08.2019 /47144902

DISTRIBUTION OF PLACE to

Interest: a) 19.02.2019 dated 41770540 Our letter dated.

b) 08.03.2019 dated 42408480 Our letter dated.

c) 10.07.2019 dated 45855465 Our letter dated.

İlgide kayıtlı yazılar konusu E-Teminat Mektuplarına ilişkin söz konusu E-teminat uygulamasının geçiş süresinin uzatılması talepleri gerek yükümlüler gerekse bankalar tarafından Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmekte olup yükümlülerin mağduriyet yaşamamasını teminen 28 October 2019 tarihine kadar gümrük idarelerine hem kağıt ortamda hem de E-teminat mektubu olarak teminat mektuplarının düzenlenmesi, E-teminat mektuplarına ilişkin işlemlere bu süre zarfında öncelik verilmesi uygun bulunmaktadır.

Bilgileri ile konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin ivedilikle yapılması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Mustafa SILVER

Ministers a.

General manager

Distribution: All the Regional Directorate of Customs and Trade

[ad_2]