[ad_1]

Explanation : Exit and entry of foreign origin goods in free circulation may be sold in duty-free shops in HK.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number :40216608-169.99[GGM-028]

topic :GSM’lerde Serbest Dolaşımda Olan
Yabancı Menşeli Ürün Satılması

29.03.2019 / 43068695
DISTRIBUTION OF PLACE to

As known 8/8/2017 dated 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin “Mağazalardan satışı yapılabilecek eşya” başlıklı 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası:

“(1) Yolcu girişi yapılan hudut kapılarında açılan mağazalarda, Türkiye’ye giriş yapan yolculara aşağıda belirtilen eşya satılabilir.

a) Satış tarihinde yürürlükte bulunan Kararın 9 no’lu ekine göre Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesinde yer alan eşya,

b) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre gümrük vergileri ödenmeksizin yurda ithal edilebilecek yolcu beraberi eşya,

c) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre gümrük vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde ithal edilebilecek eşya,

ç) Bakanlıkça uygun bulunacak diğer eşya.

(2) Yolcu çıkışı yapılan hudut kapılarında açılan mağazalarda, Türkiye’den çıkış yapan yolculara, transit yolculara, Türkiye’den çıkış yapan nakil vasıtası sürücü ve hizmetlilerine aşağıda belirtilen eşya satılabilir.

a) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi’nde yeralan eşya,

b) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre yolcu beraberinde ihraç edilebilecek ve hediye olabilecek miktar ve mahiyetteki eşya,

c) Miktarı ve mahiyeti Bakanlıkça belirlenen yolcu beraberindeki yerli eşya,

ç) Bakanlıkça uygun bulunacak diğer eşya.” Hükmünü; sekizinci fıkrası:

“(8) Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş yabancı menşeli eşya satılır. Free circulation or non-Turkish origin goods to be sold on the free movement of goods of foreign origin have entered the store by the General Directorate permissible. This collection of internal taxes on goods, istisna ve muafiyeti vergi kanunlarının ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülür.” Hükmünü; “Yetki” başlıklı 35 inci maddesi ise

“(1) Ministry;

a) store opening, mechanism, sales of goods and customs duties collected to determine the principles of,

b) The goods may be sold in the store, amount of, securities and determine who can receive the goods,

c) To change the amount of collateral to be taken,

ç) Private or mandatory situations and take the necessary measures to review and finalize,

It is authorized. " Hükümlerini amirdir.

On the other hand 7104 No. "Certain Laws and Decree Law on Value Added Tax Law by Decree Law on the Amendment" with, 3065 No. deliver value-added exports is considered one of the shops or delivered to their warehouse to be sold in duty-free shops in the Tax Code of goods in free circulation in the amendment abroad, 4760 sayılı ÖTV Kanununda yapılan değişiklikle ise ÖTV Kanununa ekli (III) and (IV) No. of duty-free shops or on the list of goods delivered to their warehouse has been exempt from tax.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde;

Çıkış” gümrüksüz satış mağazalarında 2018/13 sayılı Genelgede belirtilen eşyalara ek olarak, serbest dolaşımda bulunan yabancı menşeli elektrikli, elektronik ve dijital ürünler ve aksesuarları, kırtasiye ürünleri, oyun/oyuncaklar, çanta ve valizler, seyahat ürünleri, züccaciye ürünleri, book, dergi, CD, DVD, plak vb, textile, ayakkabı, giyim ürünleri ve aksesuarları (gözlük, kemer vb), time, mücevherat, takı, bijuteri ürünleri, spor ve kamp malzemelerinin;

Login” gümrüksüz satış mağazalarında ise, serbest dolaşımda bulunan yabancı menşeli eşyalardan, 2018/13 sayılı Genelgede belirtilen eşyalara ek olarak 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ek-9/B’de yer alanların da satılması uygun bulunmuştur.

Information and the need to please.

Mustafa SILVER
Ministers a.
General manager

Distribution:
All the Regional Directorate of Customs and Trade

[ad_2]