[ad_1]

Explanation : In the application of the manufacturing year in imports 2019 of the construction machines produced in 29.02.2020 hk is allowed to import up to.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number : 20117910-111.01
topic : İmal Yılı Uygulamasında İş
Makinesi İthalatı

31.12.2019 / 50876855
DISTRIBUTION OF PLACE to

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 26.12.2019 dated 50720077 No. text is sent as attached.

Information and the need to please.

Mustafa SILVER
Ministers a.
General manager

I: 1 Total article

Distribution:
All Regional Directorate of Customs and Foreign Trade

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
General Directorate of Imports

Number :33183011-501.03
topic : İmal Yılı Uygulamasında İş
Makinesi İthalatı

26.12.2019 / 50720077
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

As already known, Genel Müdürlüklerine yönelik 22/12/2006 dated 50624 sayılı yazımızdan sonra İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesinde belirtilen “eski” tavsifine yönelik olarak yapılan değerlendirme kapsamında; 8429.51; 8429.52; 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın ithal edildiği yıl imal edilmiş olmaları, ancak kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, also, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla sektörün yaşadığı sorunlar nedeniyle bazı yıllarda ithaline izin verilmiştir.

Anılan sektörün bu yıl döviz kurlarında baş gösteren artışın piyasayı olumsuz yönde etkilediği, bu artış sonucunda firmaların iş makinası satışlarının düşerek antrepodaki stokların arttığı şeklindeki verdiği bilgiler değerlendirildiğinde; 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonunda yer alan iş makinalarından 2019 yılında üretilenlerin 31/12/2019 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 29/02/2020 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 2 and 7 nci maddelerine istinaden uygun görülmüştür.

I hereby submit the required information and.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
General Manager V.

[ad_2]