[ad_1]

Explanation : cash to hire enough staff to carry out spot checks on passengers, yolcu beraberi olarak yurt dışına çıkarılması yasak olan nakdin çıkışına izin verilmemesi hk.

T.C.

MINISTRY OF COMMERCE

General Directorate of Customs Enforcement

Number :87375112-305.20

topic :Nakit Kontrolleri

28.09.2018 / 37558916

DISTRIBUTION OF PLACE to

Interest: a) 18.05.2016 dated 87375112-010.06.99/00016091719 No. article.

b) 11.08.2016 dated 87375112-305.20/00018007288 No. article.

c) 31.08.2016 dated 87375112-305.20/00018469391 No. article.

d) 24.07.2017 dated 87375112-010.06.99/00026721086 No. article.

e) 13.10.2017 dated 87375112-305.20/00028567799 No. article.

Nakit kontrollerinin ve kambiyo mevzuatı hükümlerinin sağlıklı uygulanabilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanabilmesi için yürütülmesi gereken iş ve işlemler ilgide kayıtlı yazılarımızla talimatlandırılmıştı.

Öte yandan Bakanlığımıza ulaşan bilgiler doğrultusunda değişik yöntemler kullanılarak yurtdışına yasadışı para çıkarılmasına tevessül edildiğine ilişkin izlenim oluşmaktadır.

Ülkemiz kaynaklarının yasadışı yöntemlerle yurt dışına kaçırılmasını önlemek maksadıyla; Bölge Müdürlüklerince gerekli önlemin alınarak, yolcu çıkış noktalarında nakit kontrolleri yapmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, Bakanlığımızca çıkarılan Nakit Kontrolleri Genelgelerinin yurt dışına çıkış yapan yolcular ile ilgili hükümlerinin itina ile yerine getirilerek kaynağı itibariyle yolcu beraberi olarak yurt dışına çıkarılması yasak olan nakdin çıkışına izin verilmemesi hususunda;

Information and the need to please.

Murat YAMAN
Ministers a.
General Manager V.

DISTRIBUTION:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükle

[ad_2]