[ad_1]

Explanation : People's Republic of China, Originating in Italy and Serbia-electric water heaters, tank for water heating 2013/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin İtalya Ariston Thermo S.p.A. firması için değiştirilerek, diğerleri için uygulanmakta olan önlemlerin aynen devam edilmesine karar verilmiştir.

Commerce Ministry:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, 8/9/2018 dated 30529 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2018/32) With China, İtalya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti menşeli 8516.10.80.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “Diğerleri (Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı)"Launched for the products and T. C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 published in the Official Gazette No. Import are based on the regulation on preventing unfair competition.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) gTip: Customs tariff statistics position,

b) Italy: Italian Republic,

c) Law: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ç) committee: Unfair Competition in Imports Evaluation Board,

d) Serbia: Sırbistan Cumhuriyeti’ni,

e) TGTC: Position Statistics to split the Turkish Customs Tariff,

f) Regulations: Regulations on Prevention of Unfair Competition in Importation,

express.

Decision

MATTER 4 – (1) As a result of the investigation conducted, Dumping case of the expiry of the existing measures and the continuation or recurrence of injury was found to be likely to occur. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) In this context, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 19/9/2013 dated 28770 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2013/17) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Regulation 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

gTip Description of goods Country of Origin Company Anti-Dumping Measures
(CIF Bedelin %)
8516.10.80.00.19 Others People's Republic of China Ariston Thermo (China) Co. Ltd. 22%
Others 49%
Italy Ariston Thermo S.p.A. 12%
Ferroli S.p.A. 16%
Others 24%
Serbia All Companies 29%

Application

MATTER 5 – (1) Customs administrations, This Communiqué 4 CN in Article, definition and country of origin of the goods referred belongings, Without prejudice to the provisions of other legislation, They charged the definitive anti-dumping measures on imports covered by the amount shown in the face of the free circulation regime.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Prevention of products subject to tariff changes will be located in tgtc does not preclude the application of the provisions of this Communiqué.

Force

MATTER 6 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 7 – (1) This Communiqué shall be enforced by the Commerce Minister.

[ad_2]