[ad_1]

Explanation : The current dwell time, Ended (5402.31 and 9609.10) and it will end with a final review investigation of the case of opening (5603.14, 7315.81, 7315.82, 8208.30, 4007.00, 7005.29, 8432.29.90.00.19, 2015/3 sayılı Tebliğ ekinde bildirilen ürünler) bazı dampinge karşı önlemlerin duyurusu hk.

Commerce Ministry:

Scope

MATTER 1 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2019 yılında bu Tebliğin yayım tarihine kadar yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2020 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 published in the Official Gazette No. Import are based on the regulation on preventing unfair competition.

Yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler

MATTER 3 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süresi, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşısında belirtilen tarihte sona ermiştir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı Country of Origin Önlemin
Yayımlandığı
Resmî Gazete Tarih ve Sayısı
Communiqué No. Önlemin Bitiş Tarihi
5402.31 Naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstüre iplikler People's Republic of China 27/3/2014
28954
2014/9 27/3/2019
9609.10 Kurşun Kalemler ve Kurşun Boyama Kalemleri People's Republic of China 9/8/2014
29083
2014/24 9/8/2019

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MATTER 4 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı Country of Origin Önlemin
Yayımlandığı
Resmî Gazete Tarih ve Sayısı
Communiqué No. Önlemin Bitiş Tarihi
Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation (Communiqué No.: 2015/3) ekinde belirtilmektedir. Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation (Communiqué No.: 2015/3) ekinde belirtilmektedir. Çin Halk CumhuriyetiÇin Tayvanı

South Korea

Malaysia

Thailand

21/1/2015
29243
2015/3 21/1/2020
5603.14 only, polyurethane-coated, It has been coated or laminated textile, wicks artificial and synthetic fibers2 weight 150 said grain nonwovens People's Republic of China 12/4/2015
29324
2015/9 12/4/2020
8432.29.90.00.19 Diğer Çapa Makineleri People's Republic of China 17/4/2015
29329
2015/6 17/4/2020
7315.81 Destekli halkalı zincirler People's Republic of China 10/5/2015
29351
2015/11 10/5/2020
7315.82 Others (kaynaklı halkalı)
8208.30.00.00.00 only 8509.40 tariff position, gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar. People's Republic of China 23/5/2015
29364
2015/12 23/5/2020
4007.00 Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler Malaysia 13/6/2015
29385
2015/22 13/6/2020
7005.29 Others israil 27/6/2015
29399
2015/23 27/6/2020

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MATTER 5 – (1) The Regulation on the Prevention of Unfair Competition in Imports 35 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(2) The Regulation on the Prevention of Unfair Competition in Imports 35 per Article, 4 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(3) Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, "Dumping and Subsidies", “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilir.

(4) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine göndermeleri gerekmektedir.

PEP Address: ekonomi@hs01.kep.tr

(5) Başvuru İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

(6) Başvuru formu ve başvuru ile ilgili bilgi, Belgian, görüş ve danışma için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.

T.C. Ministry of Commerce

General Directorate of Imports

Dumping and Subsidy Office

Address: Söğütözü Mah. 2176. Many. No:63 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

Internet address: www.ticaret.gov.tr/ithalat

(7) The Regulation on the Prevention of Unfair Competition in Imports 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(8) The Regulation on the Prevention of Unfair Competition in Imports 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Force

MATTER 6 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 7 – (1) This Communiqué shall be enforced by the Commerce Minister.

[ad_2]