[ad_1]

Explanation : Originating in China 7607.11 and 7607.19 gtipl the import of aluminum foil unfounded 2014/25 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynı şekilde devamına karar verilmiştir.

Commerce Ministry:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, 25/5/2019 dated 30784 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2019/18) originating in the People's Republic of China 7607.11 and 7607.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “alüminyumdan mesnetsiz folyolar” ürününe yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 published in the Official Gazette No. Import are based on the regulation on preventing unfair competition.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) China: People's Republic of China,

b) GTP: Customs tariff position,

c) committee: Unfair Competition in Imports Evaluation Board,

ç) TGTC: Position Statistics to split the Turkish Customs Tariff,

d) Regulations: Regulations on Prevention of Unfair Competition in Importation

express.

Decision

MATTER 4 – (1) As a result of the investigation conducted, Dumping case of the expiry of the existing measures and the continuation or recurrence of injury was found to be likely to occur. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) In this context, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 26/7/2014 dated 29072 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2014/25) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Regulation 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP Description of goods Country of Origin Anti-Dumping Measures (CIF Bedelin %)
7607.11 Kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler People's Republic of China % 22
7607.19 Others

Application

MATTER 5 – (1) Customs administrations, This Communiqué 4 üncü maddesinde GTP, definition and country of origin of the goods referred belongings, Without prejudice to the provisions of other legislation, The rate they charged across shown definitive measures against dumping of imports under the free circulation regime.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTP ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Prevention of products subject to tariff changes will be located in tgtc does not preclude the application of the provisions of this Communiqué.

(4) Regulation 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Regulation 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Force

MATTER 6 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 7 – (1) This Communiqué shall be enforced by the Commerce Minister.

[ad_2]