[ad_1]

Explanation : Originating from China and Germany 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 and 4411.93.90.00.11 import of laminate flooring 2014/14 and 2015/21 sayılı Tebliğler ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aynı şekilde devamına karar verilmiştir.

Commerce Ministry:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, 12/4/2019 dated 30743 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2019/12) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 and 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “laminat parke” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 published in the Official Gazette No. Import are based on the regulation on preventing unfair competition.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) Germany: The Federal Republic of Germany,

b) CHC: People's Republic of China,

c) gTip: Customs tariff statistics position,

ç) committee: Unfair Competition in Imports Evaluation Board,

d) TGTC: Position Statistics to split the Turkish Customs Tariff,

e) Regulations: Regulations on Prevention of Unfair Competition in Importation,

express.

Decision

MATTER 4 – (1) As a result of the investigation conducted, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) In this context, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 3/5/2014 dated 28989 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2014/14) ile ÇHC’ye yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin ve 13/6/2015 dated 29385 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2015/21) ile Almanya’ya yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin, Regulation 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

gTip Description of goods Country of Origin Company Dampinge Önlemi ($/m2)
4411.13.90.00.11
4411.14.90.00.11
4411.92.90.00.11
4411.93.90.00.11
Laminat Parkeler Germany Falquon GmbH 0,00USD / m2
Kronotex GmbH & Co. KG 0,30USD / m2
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH 0,33USD / m2
Classen Industries GmbH 0,31USD / m2
MeisterWerke Schulte GmbH 0,53USD / m2
Others 1,05USD / m2
Çin Halk
Cumhuriyeti
Jiangsu Lodgi Woods Industry Co.Ltd 1,60 USD / m2
Changzhou Lingdian Woods Co.Ltd
Changzhou Dongjia Decorative Materials Co.Ltd
Changzhou Ou Qiang Wood Industry Co. Ltd.
Jiangsu Zhongxin Desai Wood Product Co. Ltd.
Diğer firmalar 2,40 USD / m2

Application

MATTER 5 – (1) Customs administrations, This Communiqué 4 üncü maddesinde GTİP’leri, eşya tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, Without prejudice to the provisions of other legislation, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Prevention of products subject to tariff changes will be located in tgtc does not preclude the application of the provisions of this Communiqué.

(4) Regulation 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Regulation 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Force

MATTER 6 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 7 – (1) This Communiqué shall be enforced by the Commerce Minister.

[ad_2]