[ad_1]

Explanation : Some industrial products (phosphorous acid, acetylacetone, acetic acid, vinyl ASET, grain AKRILAT, acrylonitrile, aqueous solution of sodium lügnosülfanat, resin acids, titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör, acrylonitrile butadiene styrene copolymer, poli(vinyl alcohol), a rotary type compressor, LED diode printed circuit board) ithalatında açılan tarife kontenjanlarının ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

Commerce Ministry:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, 26/12/2018 dated 512 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 26/12/2018 dated 512 President Decision No. enacted by the Decision on the Implementation of Certain Industrial Products Import Tariff Quotas on 14/4/2010 dated 2010/339 Decision of the Council of Ministers dated on imports was imposed Quota and Tariff Allotment Administration has been prepared based on Decision.

Tariff quota distribution application procedures and principles

MATTER 3 – (1) In accordance with the Decision on Industrial Products Import Tariff Quotas of some of Implementation; bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda artakalan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler ile tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim yılında ithalat performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemi ile yapılır.

(2) Tarife kontenjanına başvuru, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ministry of Commerce (Ministry) The website (www.ticaret.gov.tr) Located at the bottom of e-Signature Application "Introduction to E-Signature Application" section in the "Import Operations" section is made with electronic signatures.

(3) The company is authorized to make an application on behalf of the owner of the electronic signature of the person covered by this Communiqué, 27/12/2017 dated 30283 No. Electronic Application System communique published in the Official Gazette on Import Operations (Imports: 2017/3) frame is made of.

(4) In applications made under this Communiqué, specified in the second paragraph "Import Operations" page "Application Procedures" under the main heading "Application Access" screen as the Type Certificate "TPS-0955-Import License (METAL-CHEMICAL)”, Paper / Paper is selected, this decision. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgelerin, Ek-3’te yer alan formlar çerçevesinde, tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(5) To apply for multiple goods company is required to make a separate application for each merchandise.

(6) Fiziksel olarak yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Distribution

MATTER 4 – (1) Tarife kontenjanlarının dağıtımında söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilerin talepleri öncelikle dikkate alınır.

(2) The total amount of the requested tariff quota, filed with the amount which is equal or quotas to fully meet the demand is not less than this amount it is substantially. Daha önce başvuru sahibi firmaya kontenjan tahsis edilmiş olması durumunda, bu kontenjanı kullanma performansı dağıtım yapılırken göz önünde bulundurulur.

(3) The amount of the tariff quota opened tariff quotas of the total amount claimed if there is more than distribution; Number of valid applications, The total amount of demand, manufacturing activity, actual consumption, Produce amount, production capacity, consumption capacity, the total import volume of the previous year and those with the use quotas assigned to them is carried out by one or more of performance criteria to be considered.

Regulation of import licenses, and use notifications

MATTER 5 – (1) Tariff quotas to be made within the scope of import licenses held by the Ministry of imports customs office regarding the registration of customs declaration.

(2) tariff quotas within the framework of the principles and procedures specified in this Communiqué allocations made on behalf of the applicant import license issued by the Ministry and applicants will be notified in electronic form to e-mail addresses located. Statement by the Ministry of Trade in electronic media (Single Window System) given 23 document-digit number is located on the historic document. Application has also written notification is not made.

(3) Located in the notification document by the document number and date of declaration required 44 In the box numbered "Certificate Reference Number" and "Document Date" is declared in the area.

(4) The applicant because of the lack of records, the customs authorities, approved the import license fails to record in the Single Window System, Located refer to the form of e-mail addresses are notified by the Directorate General of Imports. On the statement made by the importer 5 Entry to the customs system built within a business day shall be informed to the Ministry. Otherwise, application having been deemed invalid.

(5) Goods subject to tariff quotas may only be released for free circulation in the period of validity of import licenses.

The duration of the import license

MATTER 6 – (1) import licenses to be edited 15/2/2020 up to date (including this date) valid.

Imported license transfer

MATTER 7 – (1) Imports covered by the import license, import license holder is required to be done by the company. Import licenses transferred to third parties.

The revised import licenses

MATTER 8 – (1) On the import license requirements in relation to the case of registered matters, Ministry (General Directorate of Imports) The picture may change. Import license held by the company on behalf of, If applying with information and documents related to request changes, Revised request concerning the import licenses by the Ministry (General Directorate of Imports) concluded. The application in question, represent and bind the company that arranged on behalf import license must be made by an authorized representative or representatives.

Measures for Implementation

MATTER 9 – (1) This is the accuracy of the declaration made under the Communiqué and to review related to the imported goods or the Ministry is authorized to make. concerned in cases where discrepancies in the information and documents submitted in the application does not meet demand until the discrepancy is resolved by the applicant. Ministry, if deemed necessary, additional information and documents submitted by originals of documents and information in electronic media may request.

Authority

MATTER 10 – (1) the matters contained in this communiqué to take measures for implementation, To make arrangements, Ministry or to make investigations in appropriate cases (General Directorate of Imports) is authorized.

Conditions with no provisions

MATTER 11 – (1) take part in matters in this Communiqué, 20/12/1995 dated 95/7606 Ministerial Decision No. Import Regime promulgated by the Council and other relevant legislation shall apply.

Force

MATTER 12 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 13 – (1) This Communiqué shall be enforced by the Commerce Minister.

ATTACHMENTS

  • Ek-1 TABLO
  • Ek-2 BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
  • Ek-3 SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU


I-1

TABLE

No G.T.P Description of goods Unit amount Customs duty %
1 2811.19.80.90.19 *by weight % 98,5 or higher purity phosphorous acid (CAS RN 13598-36-2) Your 1.500 0
2 2903.22 Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6) Your 5.000 0
3 2915.21 * by weight %99 or higher purity acetic acid (CAS RN 64-19-7) Your 59.995 0
4 3804.00 *When dry weight calculation %55 sodium lügnosülfonat or more aqueous solution containing sodium lügnosülfonat Your 1.800 0
5 3806.10 * Single resin acids obtained from natural resin and natural resin Your 20.478,8 0
6 3815.90.10.00.00 or 3815.90.90.00.00 * Single catalyst containing titanium oxide and tungsten trioxide Your 250 0
7 8529.90.92.00.00 or 9405.40.39.00.00 *Single LED diode printed circuit board: Prisms / whether or not fitted with lenses, binding(lar) Whether or not provided with, 85.28 for the manufacture of the backlight unit of the title product (a). Piece 40.000.000 0

(a) : These goods are subject to the provisions of the customs legislation concerning the end-use.

* : The tax rate was reduced to properties of the products mentioned in this column only in the name of the substance GTP.


I-2

ADDING DOCUMENTS REQUIRED FOR APPLICATION

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında örnekleri Ek-3’te yer alan aşağıdaki bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. The submitted information and compliance with the original copies of the documents and the applicant is responsible for the accuracy.

Sanayiciler için:

1- The applicant firm to represent and bind the Application Form signed by an authorized representative or representatives.

2- Production of raw materials or intermediate products used in the article containing the amount of detail and issued to the applicant company connected to the current capacity report the current trade and / or sanctioned by by industry chamber.

3- proforma invoice / invoices for goods imports made under an import license.

4- Bu Tebliğin Ek-l’inde yer alan listedeki özel tanıma ait eşyadan ithalat yapmış olan firmaların, for these imports 2016, 2017 and 2018 of the year, her bir yıl için ayrı olarak hazırlanmış, As certified by a Chartered Accountant, customs declaration summary table.

5- Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odasından alınan ve başvuru tarihi itibarıyla geçerli “Faaliyet Formu”.

İthalatçılar için:

1- The applicant firm to represent and bind the Application Form signed by an authorized representative or representatives.

2- proforma invoice / invoices for goods imports made under an import license.

3- Bu Tebliğin Ek-l’inde yer alan listedeki özel tanıma ait eşyadan ithalat yapmış olan firmaların, for these imports 2016, 2017 and 2018 of the year, her bir yıl için ayrı olarak hazırlanmış, As certified by a Chartered Accountant, customs declaration summary table.


A-3

SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU*
T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
(General Directorate of Imports)

Import Quota and Tariff Allotment Administration Regarding Notification (Communiqué No.:2019/2) çerçevesinde ithalatı gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına İTHAL LİSANSI düzenlenmesini talep etmekteyiz .İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, I was legally responsible is not correct, Imports our company can be verified on-site by the authorities of the Directorate General, İTHAL LİSANSI devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Information and hereby required.

Application Number:
IMPORTER INFORMATION
Company name: Kep Adresi:
Vergi No : E-Mail:
Address :
Telephone: Fax :
Last Two Years Accrued Taxes:
INFORMATION ON THE DECLARATION
Name / Surname - Title :
Tax Number - Identity Number:
Address:
Telephone: Fax:
E-mail:
IMPORTED GOODS OF THE INFORMATION
gTip:
Purpose of:
Country of Origin: Sevk Ülke:
Miktar l: Unit 1:
CİF Değeri:
FOB Value:
Birimi Fiyatı Cif:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE AİT BİLGİLER
Ad/Soyad – Ünvan :
TR Company Registration No. :
Address: Country:
Telephone: Fax:
E-mail:
Web Adresi:
INFORMATION RELATING TO EXPORTERS that ABROAD
Ad/Soyad – Ünvan:
TR Company Registration No.:
Address: Country:
Telephone: Fax:
E-mail:
Web Adresi:

*Application form, elektronik ortamda doldurulmaktadır.
Summary Table Example customs declarations

Just gümrük tarife pozisyonundan (GTP) kapsamı “ (Ek-l’de yer alan söz konusu GTP’ye ait özel tanım) "Defined material imports amount of
shows.

Firma Ünvanı:
Company Tax ID:
sequence No. Declaration Quantity (Piece) Invoice
Number Historical Its number Historical
TOTAL QUANTITY:

The information shown in the above table, above the title and number of taxes that belong to the company, and I confirm the accuracy of. (CPA Annual Document is attached to the table).

Chartered Accountant
NAME AND SURNAME

Annual Form Example

History:…./…./……..

Below the title and registration numbers indicated on the company's application, the company's accounting records and the information contained has been reached concerning the activities of the company as a result of examination of the other related documents, joint legal responsibility for the consequences if such information is accurate and the information to be accurate and severally accept that we are responsible and we are committed.

Contact Person / Persons CPA Name
Name and surname, Title Seal
Signature and Stamp(1) Signature and Stamp

1- Tariff Quota Allocation Request Information on the Company Found
Company name(2)
Address,(2) and Phone / Fax Number
Tax Administration and Tax Registration Number / T. C. Identification number
Directorate of Insurance and Insurance Registry Number
2- It builds a Certified Public Accountant's Review
Name and surname
Bed and affiliated to the Registration Number
Addresses and Phone / Fax Number
3- Firmanın Talep Konusu Maddenin Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler
2016 2017 2018
Consumption Capacity (Your)
Actual Consumption (Your)
4- Information on the Company's Production Activity
Using the Substance Subject to the Request
Name of Produced Product(3)
2016 2017 2018
Production Capacity of the Produced Product (Your)
Amount of Product Produced (Your)

Descriptions:
(1) represent and bind the company must be signed by an authorized representative or representatives.

(2) Firmanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

(3) In case there is more than one product produced using the subject matter of the request, The fourth part is required for each product to be filled.

[ad_2]