[ad_1]

Explanation : Identification of Sheep and Goats Animal Species, Registration and Monitoring of the statement made in the Regulation can be made electronically in HK.

Ministry of Agriculture and Forestry:

MATTER 1 – 2/12/2011 dated 28130 No. Identification of ovine and caprine animals published in the Official Gazette, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bildirimler elektronik ortamda da yapılabilir.”

MATTER 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

MATTER 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Regulations published by the Official Gazette
Historical Number
2/12/2011 28130
Published in the Official Gazette of the Regulations Amending Regulation
Historical Number
1- 25/12/2013 28862
2- 30/12/2014 29221 (repeated)
3- 4/4/2017 30028
4- 29/6/2018 30463
5- 3/11/2018 30584

[ad_2]