[ad_1]

MATTER 1 – 31/10/2012 dated 28453 Official Gazette No. Regulation Ports 3 Article is amended as follows:.

MATTER 2 – Of the same Regulation 4 The first paragraph of Article (a), (I) and (cc) It is amended as follows:.

MATTER 3 – Of the same Regulation 9 The first paragraph of by Article (b) bendinde yer alan “on iki” ibaresi “yirmi dört” olarak değiştirilmiştir.

MATTER 4 – Of the same Regulation 10 The first paragraph of by Article (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

MATTER 5 – Of the same Regulation 11 the first paragraph of the article th article has been changed as follows, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

MATTER 6 – Of the same Regulation 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “2000 GT altındaki” ibaresinden sonra gelmek üzere “kılavuzluğa tabi” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

MATTER 7 – Of the same Regulation 14 üncü maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı” olarak değiştirilmiştir.

MATTER 8 – Of the same Regulation 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

MATTER 9 – Of the same Regulation 20 Article of the first section (ğ) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MATTER 10 – Of the same Regulation 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MATTER 11 – Of the same Regulation 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

MATTER 12 – Of the same Regulation 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibareleri “Ulaştırma ve Altyapı” olarak değiştirilmiştir.

MATTER 13 – At the same Regulation 42 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

MATTER 14 – Of the same Regulation 46 nc third paragraph of agent is amended as follows:.

MATTER 15 – Of the same Regulation 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı” olarak değiştirilmiştir.

a) İstanbul Liman Başkanlığı başlıklı 1 part B of the article (a), (b), (c), (ç), (d) and (e) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Kılavuz kaptan alma ve bırakma yerleri başlıklı bölümün birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kılavuz kaptan alma yeri koordinatı; 41º 15′,15 K – 029º 07′,94 D mevkisidir.” ibaresi “Kılavuz kaptan alma yeri; 41° 15’.093 K – 29° 07’.914 D mevkiidir.” olarak, aynı bentte yer alan “Kılavuz kaptan bırakma yeri koordinatı; 41º 14′,48 K – 029º 09′,52 D mevkisidir.” ibaresi “Kılavuz kaptan bırakma yeri; 41° 14’.423 K – 29° 09’.494 D mevkiidir.” olarak değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “Kılavuz kaptan alma yeri; 40º 55′,28 K – 028º 58′,75 D mevkisidir.” ibaresi “Kılavuz kaptan alma yeri; 40° 55’.223 K – 28° 58’.724 D mevkiidir.” olarak, aynı bentte yer alan “Kılavuz kaptan bırakma yeri; 40º 56′,52 K– 028º 54′,70 D mevkisidir.” ibaresi “Kılavuz kaptan bırakma yeri; 40° 56’.463 K – 28° 54’.674 D mevkiidir.” olarak değiştirilmiştir.

“a) A bölgesi demirleme sahası: Kıyı tesislerine yanaşacak gemilerin demirleme sahası; is the sea area formed by the following coordinates. Bu demir yerine kılavuz kaptanla demirlenir ve kalkılır.

1) 41° 00’.360 K – 28° 59’.134 D (Sahil)

2) 40° 59’.333 K – 28° 58’.574 D

3) 40° 58’.093 K – 28° 56’.474 D

4) 40° 59’.840 K – 28° 56’.474 D (Sahil)

b) B bölgesi demirleme sahası: Kıyı tesislerinden kalkan ve uzun süre demirde kalacak gemilerin demirleme sahası; is the sea area formed by the following coordinates.

1) 40° 59’.840 K – 28° 56’.474 D (Sahil)

2) 40° 58’.093 K – 28° 56’.474 D

3) 40° 56’.763 K – 28° 53’.474 D

4) 40° 58’.801 K – 28° 53’.474 D (Sahil)

c) C bölgesi demirleme sahası: Ships carrying dangerous goods, nükleer güçle çalışan askerî gemiler ile gazdan arındırma işlemi (gas free) anchorage area; is the sea area formed by the following coordinates.

1) 40° 58’.801 K – 28° 53’.474 D (Sahil)

2) 40° 56’.763 K – 28° 53’.474 D

3) 40° 56’.063 K – 28° 51’.924 D

4) 40° 55’.773 K – 28° 49’.974 D

5) 40° 57’.354 K – 28° 49’.974 D (Sahil)

ç) Küçükçekmece demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanı olup gerektiğinde karantina demirleme sahası olarak da kullanılır.

1) 40° 58’.197 K – 28° 47’.400 D (Sahil)

2) 40° 56’.400 K – 28° 47’.400 D

3) 40° 56’.950 K – 28° 43’.500 D

4) 40° 58’.139 K – 28° 43’.500 D (Sahil)

d) D bölgesi demirleme sahası: İstanbul Boğazının kuzey girişinde tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askerî gemiler ile gazdan arındırma işlemi (gas free) anchorage area; is the sea area formed by the following coordinates.

1) 41° 15’.600 K – 28° 57’.423 D (Sahil)

2) 41° 17’.443 K – 28° 57’.423 D

3) 41° 17’.443 K – 28° 59’.974 D

4) 41° 14’.853 K – 28° 59’.974 D (Sahil)

e) E bölgesi demirleme sahası: İstanbul Boğazının kuzey girişinde tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası, is the sea area formed by the following coordinates. Acil durumlarda Liman Başkanlığı, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve diğer kurum/kuruluşların izni dâhilinde bu bölgede yakıt ve kumanya ikmaline izin verebilir.

1) 41° 14’.853 K – 28° 59’.974 D (Sahil)

2) 41° 17’.443 K – 28° 59’.974 D

3) 41° 17’.443 K – 29° 02’.343 D

4) 41° 15’.843 K – 29° 04’.974 D

5) 41° 15’.004 K – 29° 04’.974 D (Sahil)”

b) Kocaeli Liman Başkanlığı başlıklı 2 Article B of part B (b) and (c) Paragraphs have been changed as follows and the same section below (d) paragraph has been added.

“b) Yarımca demirleme sahası: Ships carrying dangerous goods, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ile karantina demirleme sahası, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 40° 46′ 27″ K – 029° 39′ 30″ D

2) 40° 45′ 14″ K – 029° 39′ 30″ D

3) 40° 45′ 02″ K – 029° 41′ 30″ D

4) 40° 46′ 19″ K – 029° 41′ 30″ D

c) Hereke demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 40° 46′ 22″ K – 029° 37′ 11″ D

2) 40° 45′ 25″ K – 029° 37′ 11″ D

3) 40° 45′ 14″ K – 029° 39′ 30″ D

4) 40° 46′ 16″ K – 029° 39′ 30″ D”

“d) Yakıt barçları demirleme sahası: Yakıt barçları için demirleme sahası, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 40° 46′ 41,25″ K – 029° 37′ 46″ D (Sahil)

2) 40° 46′ 20,50″ K – 029° 37′ 46″ D

3) 40° 46′ 16″ K – 029° 39′ 30″ D

4) 40° 46′ 40″ K – 029° 39′ 30″ D (Sahil)”

c) Yalova Liman Başkanlığı başlıklı 3 üncü maddesinin B bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B) Anchoring sites

a) 1 Anchorage area: Anchorage area of ​​ships not carrying dangerous goods and military ships, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 40º 42′ 05″ K – 029º 20′ 07″ D

2) 40º 40′ 53″ K – 029º 20′ 13″ D

3) 40º 40′ 30″ K – 029º 18′ 24″ D

4) 40º 41′ 30″ K – 029º 18′ 24″ D

b) 2 Anchorage area: Ships carrying dangerous goods, nuclear powered military ships and ships to be quarantined and the anchorage area for ships to be degassed, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 40º 42′ 36″ K – 029º 21′ 53″ D

2) 40º 41′ 43″ K – 029º 21′ 47″ D

3) 40º 41′ 00″ K – 029º 20′ 30″ D

4) 40º 40′ 53″ K – 029º 20′ 13″ D

5) 40º 42′ 05″ K – 029º 20′ 07″ D”

ç) Tuzla Liman Başkanlığı başlıklı 4 Article B's part B (a) and (b) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 Anchorage area: Anchorage area of ​​ships not carrying dangerous goods and military ships, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 40º 50´ 44″ K – 029º 15´ 16″ D

2) 40º 50´ 08″ K – 029º 15´ 16″ D

3) 40º 49´ 14″ K – 029º 14´ 34″ D

4) 40º 49´ 14″ K – 029º 13´ 10″ D

5) 40º 50´ 44″ K – 029º 13´ 10″ D

b) 2 Anchorage area: Ships carrying dangerous goods, The anchorage area of ​​the nuclear powered military ships and the ships to be quarantined and the ships to be degassed is the sea area formed by the following coordinates..

1) 40º 49´ 14″ K – 029º 13´ 10″ D

2) 40º 49´ 14″ K – 029º 11´ 58″ D

3) 40º 49´ 56″ K – 029º 11´ 58″ D

4) 40º 50´ 44″ K – 029º 12´ 58″ D

5) 40º 50´ 44″ K – 029º 13´ 10″ D”

d) Ambarlı Liman Başkanlığı başlıklı 5 part B of the article (a) paragraph has been changed as follows.

“a) 1 Anchorage area: 1600 GT’den küçük tehlikeli yük taşımayan gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatları birleştiren hattın kuzeyinde kalan Büyükçekmece Koyudur. Gemiler; boy ve draftlarına uygun olarak bu demirleme sahasında, kıyıdan itibaren 4 gominadan daha yakın mesafeye demirleyemezler.

1) 40º 59′ 05″ K – 028º 32′ 30″ D (Baba Burnu)

2) 40º 58′ 25″ K – 028º 35′ 42″ D (Manda Burnu)”

e) Tekirdağ Port Authority 7 Article B of part B (e) paragraph has been changed as follows.

“e) 6 Anchorage area: Ships carrying dangerous goods, The anchorage area of ​​the nuclear powered military ships and the ships to be quarantined and the ships to be degassed is the sea area formed by the following coordinates..

1) 40° 37’.500 K – 27° 09’.971 D (Sahil)

2) 40° 36’.392 K – 27° 09’.971 D

3) 40° 32’.592 K – 26° 59’.971 D

4) 40° 33’.377 K – 26° 59’.762 D (Sahil)”

f) Enez Liman Başkanlığı başlıklı 8 inci maddesinin B bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B) Anchoring sites

Enez Liman Başkanlığı idari sahasındaki tüm gemiler için demirleme sahası, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 40º 41′ 41″ K – 026º 02′ 58″ D

2) 40º 40′ 11″ K – 026º 02′ 58″ D

3) 40º 40′ 11″ K – 025º 59′ 58″ D

4) 40º 41′ 41″ K – 026º 00′ 58″ D”

g) İğneada Liman Başkanlığı başlıklı 9 uncu maddesinin B bölümünün (c) fıkrasının (4) numbered paragraph has been changed as follows..

“4) 41° 51′ 09″ K – 027° 59′ 30″ D”

ğ) Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığı başlıklı 13 Article B's part B (b) fıkrasının (1) and (2) numaralı bentleri ile (ç) paragraph has been changed as follows.

“1) 41º 13′ 48″ K – 031º 23′ 24″ D

2) 41º 14′ 24″ K – 031º 23′ 24″ D”

“ç) 4 Anchorage area: 1600 GT’dan daha küçük tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz alanıdır. Askerî yasak sahaya girmemek ve sahile 1 gominodan fazla yanaşmamak kaydı ile bu alanda demirleme yapılabilir.

1) 41º 16′ 15″ K – 031º 24′ 38″ D (Sahil)

2) 41º 17′ 02″ K – 031º 24′ 19″ D

3) 41º 17′ 16″ K – 031º 24′ 37″ D (Sahil)”

h) Zonguldak Liman Başkanlığı başlıklı 14 Article B's part B (b) paragraph has been changed as follows.

“b) 2 Anchorage area: Tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 41º 32′ 00″ K – 031º 54′ 06″ D

2) 41º 32′ 00″ K – 031º 54′ 45″ D

3) 41º 32′ 36″ K – 031º 55′ 24″ D

4) 41º 32′ 48″ K – 031º 55′ 24″ D

5) 41º 32′ 48″ K – 031º 54′ 06″ D”

I) Mersin Liman Başkanlığı başlıklı 15 part B of the article (a) and (b) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 Anchorage area: Anchorage area of ​​ships not carrying dangerous goods and military ships, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 36º 46′ 00″ K – 034º 39′ 20″ D

2) 36º 46′ 00″ K – 034º 38′ 00″ D

3) 36º 41′ 00″ K – 034º 35′ 00″ D

4) 36º 40′ 00″ K – 034º 35′ 00″ D

5) 36º 40′ 00″ K – 034º 39′ 20″ D

b) 2 Anchorage area: Ships carrying dangerous goods, nuclear powered military ships and ships to be quarantined and the anchorage area for ships to be degassed, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 36º 44′ 00″ K – 034º 42′ 40″ D

2) 36º 40′ 00″ K – 034º 42′ 40″ D

3) 36º 40′ 00″ K – 034º 46′ 40″ D

4) 36º 44′ 00″ K – 034º 46′ 40″ D”

i) Botaş Liman Başkanlığı başlıklı 16 ncı maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, B bölümünün (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bölüme aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve C bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Harbor administrative boundary

Botaş Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 34′ 03″ K – 035º 33′ 24″ D

b) 36º 25′ 15″ K – 035º 35′ 57″ D

c) 36º 44′ 54″ K – 036º 03′ 12″ D

d) 36º 55′ 18″ K – 036º 02′ 14″ D”

“a) 1 Anchorage area: Ships carrying dangerous goods, nuclear powered military ships and ships to be quarantined and the anchorage area for ships to be degassed, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 36° 49′ 06″ K – 35° 57′ 00″ D

2) 36° 47′ 00″ K – 35° 58′ 48″ D

3) 36° 47′ 00″ K – 36° 01′ 12″ D

4) 36° 51′ 12″ K – 36° 01′ 12″ D

5) 36° 51′ 48″ K – 35° 59′ 12″ D”

“c) 3 Anchorage area: Anchorage area of ​​ships not carrying dangerous goods and military ships, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 36º 52′ 18″ K – 035º 59′ 18″ D

2) 36º 51′ 42″ K – 036º 01′ 36″ D

3) 36º 52′ 48″ K – 036º 02′ 18″ D

4) 36º 53′ 30″ K – 036º 00′ 06″ D

ç) 4 Anchorage area: Anchorage area of ​​ships not carrying dangerous goods and military ships, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 36º 46′ 00″ K – 035º 52′ 00″ D

2) 36º 46′ 00″ K – 035º 53′ 12″ D

3) 36º 47′ 36″ K – 035º 54′ 30″ D

4) 36º 47′ 36″ K – 035º 53′ 24″ D”

“C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

1) 36º 52′ 30″ K – 035º 58′ 48″ D

2) 36º 51′ 21″ K – 035º 57′ 18″ D

3) 36º 50′ 18″ K – 035º 56′ 24″ D

4) 36º 47′ 00″ K – 035º 56′ 00″ D”

j) Iskenderun Port Authority 17 nci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, C bölümünün (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bölümün (5) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmış ve B bölümünün (e) and (f) fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“A) Harbor administrative boundary

İskenderun Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hat ve devamında (c) koordinatından hakiki güney (180º) istikametine çizilen hattın doğusunda kalan ve bu alana bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 55′ 18″ K – 036º 02′ 14″ D

b) 36º 44′ 54″ K – 036º 03′ 12″ D

c) 36º 25′ 15″ K – 035º 35′ 57″ D”

“3) 36° 46′ 30″ K – 036° 09′ 36″ D”

k) Taşucu Liman Başkanlığı başlıklı 18 inci maddesinin B bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“c) Yeşilovacık Limanına gelecek gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 10′ 36″ K – 033º 37′ 30″ D

2) 36º 09′ 00″ K – 033º 37′ 30″ D

3) 36º 09′ 00″ K – 033º 36′ 00″ D

4) 36º 10′ 00″ K – 033º 36′ 00″ D”

“C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

1) 36º 18′ 10″ K – 033º 53′ 00″ D

2) 36º 10′ 00″ K – 033º 38′ 00″ D”

l) Çanakkale Port Authority 20 Article B of part B (a), (ç) and (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 Anchorage area (Karanlık Liman); Boğaz geçişi yapan tüm gemiler için acil durumda demirleme ile askeri gemiler için demirleme sahası, is the sea area formed by the following coordinates. Askeri gemiler hariç bu demir yerine kılavuz kaptanla demirlenir ve kalkılır.

1) 40° 00’.841 K – 26° 15’.070 D

2) 40° 01’.641 K – 26° 17’.370 D

3) 40° 03’.010 K – 26° 18’.921 D

4) 40° 02’.490 K – 26° 19’.771 D

5) 40° 01’.340 K – 26° 18’.720 D

6) 40° 00’.240 K – 26° 15’.171 D”

“ç) 4 Anchorage area: Anchorage area of ​​ships not carrying dangerous goods and military ships, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 40° 32’.707 K – 26° 56’.034 D (Sahil)

2) 40° 31’.400 K – 26° 56’.500 D

3) 40° 30’.000 K – 26° 53’.000 D

4) 40° 31’.268 K – 26° 52’.415 D (Sahil)

d) 5 Anchorage area: Anchorage area of ​​ships not carrying dangerous goods and military ships, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 40° 30’.243 K – 26° 49’.854 D (Sahil)

2) 40° 29’.050 K – 26° 50’.500 D

3) 40° 27’.350 K – 26° 46’.000 D

4) 40° 28’.501 K – 26° 44’.246 D (Sahil)”

m) Karabiga Liman Başkanlığı başlıklı 29 uncu maddesinin B bölümünün (c) paragraph has been changed as follows.

“c) 3 Anchorage area: Belediye Limanına gelen gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 24′ 39″ K – 027º 20′ 01″ D (Sahil)

2) 40º 23′ 26″ K – 027º 20′ 01″ D

3) 40º 23′ 26″ K – 027º 18′ 34″ D”

n) İzmir Liman Başkanlığı başlıklı 32 Article B of part B (c) and (ç) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 3 Anchorage area: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanlarıdır.

1) 38º 24′ 24″ K – 026º 50′ 09″ D

2) 38º 23′ 03″ K – 026º 51′ 27″ D

3) 38º 23′ 33″ K – 026º 52′ 48″ D

4) 38º 24′ 48″ K – 026º 51′ 24″ D

ç) 4 Anchorage area: Tehlikeli madde taşıyan, nükleer güçle çalışan gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanlarıdır.

1) 38º 24′ 18″ K – 026º 48′ 18″ D

2) 38º 23´ 12″ K – 026º 49´ 30″ D

3) 38º 23´ 21″ K – 026º 50´ 39″ D

4) 38º 24´ 30″ K – 026º 49´ 27″ D”

O) Aliaga Port Authority 33 Article B's part B (e) fıkrasının (1) and (4) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) 38˚ 49ʹ 12ʺ K – 026˚ 52ʹ 03ʺ D”

“4) 38˚ 49ʹ 12ʺ K – 026˚ 53ʹ 00ʺ D”

ö) Bodrum Liman Başkanlığı başlıklı 34 üncü maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Harbor administrative boundary

Bodrum Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) and (b) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında (b) koordinatından hakiki 270º (batı) istikametine çizilen hat ile (c) and (d) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında (d) koordinatından hakiki 270º (batı) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 37º 06′ 03″ K – 027º 29′ 18″ D (Zeytinli Burnu)

b) 37º 13′ 00” K – 027º 21′ 00” D

c) 36º 59′ 25″ K – 027º 45′ 30″ D (Gücen Burnu)

d) 36º 54′ 00″ K – 027º 45′ 30″ D”

p) Datça Liman Başkanlığı başlıklı 36 ncı maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Harbor administrative boundary

Datça Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) and (b) koordinatını birleştiren hattın devamında (b) koordinatından hakiki 270º istikametine çizilen hat ile (c) koordinatından hakiki 240° istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 55′ 32″ K – 028º 01′ 15″ D (Koyun Burnu)

b) 36º 54′ 00” K – 027º 45′ 30” D

c) 36º 40′ 33″ K – 027º 57′ 54″ D (Atabol Burnu)”

r) Fethiye Liman Başkanlığı başlıklı 38 inci maddesinin B bölümüne aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“ç) 4 Anchorage area: Yatların demirleme sahası, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 36º 38´ 42″ K – 029º 06´ 29″ D

2) 36º 38´ 40″ K – 029º 06´ 50″ D

3) 36º 38´ 14″ K – 029º 06´ 25″ D

4) 36º 38´ 10″ K – 029º 06´ 40″ D

d) 5 Anchorage area: Yatların demirleme sahası, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 36º 37´ 51″ K – 029º 05´ 42″ D

2) 36º 37´ 49″ K – 029º 05´ 51″ D

3) 36º 37´ 38″ K – 029º 05´ 33″ D

4) 36º 37´ 33″ K – 029º 05´ 40″ D”

s) Güllük Liman Başkanlığı başlıklı 41 inci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve B bölümünün (b) fıkrasının (1) numbered paragraph has been changed as follows..

“A) Harbor administrative boundary

Güllük Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından (b) koordinatına devamla (c) koordinatından hakiki batı (270°) istikametine çizilen hat ile (d) and (e) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında (e) koordinatından hakiki batı (270º) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanı ile (f), (g), (h) and (I) koordinatlarını birleştiren hattın içinde kalan 2 ayrı deniz ve kıyı alanıdır.

a) 37º 22′ 01″ K – 027º 24′ 11″ D

b) 37º 22′ 01″ K – 027º 22′ 00″ D

c) 37º 19′ 00″ K – 027º 22′ 00″ D

d) 37º 06′ 03″ K – 027º 29′ 18″ D (Zeytinli Burnu)

e) 37º 13′ 00″ K – 027º 21′ 00″ D

f) 36º 59′ 25″ K – 027º 45′ 30″ D (Gücen Burnu)

g) 36º 54′ 00″ K – 027º 45′ 30″ D

h) 36º 55′ 32″ K – 028º 01′ 15″ D (Koyun Burnu)

I) 37º 00′ 45″ K – 028º 05′ 54″ D (Kara Burnu)”

“1) 37º 13′ 55.80″ K – 027º 31′ 58.20″ D”

s) Kuşadası Liman Başkanlığı başlıklı 42 nci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Harbor administrative boundary

Kuşadası Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından (b) koordinatına devamla (c) koordinatından hakiki batı (270°) istikametine çizilen hat ile (d) koordinatından hakiki batı-güneybatı (250º) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 37º 22′ 01″ K – 027º 24′ 11″ D

b) 37º 22′ 01″ K – 027º 22′ 00″ D

c) 37º 19′ 00″ K – 027º 22′ 00″ D

d) 38º 01′ 48″ K – 026º 51′ 52″ D (Doğanbey Burnu)”

t) Marmaris Liman Başkanlığı başlıklı 43 üncü maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Harbor administrative boundary

Marmaris Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki 240° istikametine çizilen hat ile (b) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanı ile (c) and (d) koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan 2 ayrı deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 40′ 33″ K – 027º 57′ 54″ D (Atabol Burnu)

b) 36º 47′ 12″ K – 028º 32′ 30″ D (Kızıl Burun)

c) 36º 55′ 32″ K – 028º 01′ 15″ D (Koyun Burnu)

d) 37º 00′ 45″ K – 028º 05′ 54″ D (Kara Burnu)”

in) Alanya Liman Başkanlığı başlıklı 44 üncü maddesinin B bölümünün mülga (c) fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“c) 3 Anchorage area: Tehlikeli madde taşıyan gemiler için kısa süreli demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36° 21′ 00” K – 032° 10′ 12” D

2) 36° 21′ 00” K – 032° 11′ 00” D

3) 36° 19′ 50” K – 032° 10′ 12” D

4) 36° 19′ 50” K – 032° 12′ 00” D”

ü) Finike Liman Başkanlığı başlıklı 46 ncı maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Harbor administrative boundary

Finike Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat ile (b) and (c) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında hakiki 107,5° istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 13′ 58.55″ K – 030º 00′ 43.23″ D

b) 36º 18′ 00″ K – 030º 29′ 18″ D (Küçük Çavuş Burnu)

c) 36º 16′ 36″ K – 030º 34′ 42″ D”

v) Kaş Liman Başkanlığı başlıklı 47 nci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Harbor administrative boundary

Kaş Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat ile (b) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 17′ 33″ K – 029º 15′ 15″ D

b) 36º 13′ 58.55″ K – 030º 00′ 43.23″ D”

Y) Ayancık Liman Başkanlığı başlıklı 51 part B of the article (b) fıkrasının (3) and (4) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) 41° 57′ 30″ K – 034° 34′ 42″ D

4) 41° 58′ 36″ K – 034° 34′ 42″ D”

from) Fatsa Liman Başkanlığı başlıklı 54 Article B's part B (b) fıkrasının (1) and (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) 41° 02′ 32″ K – 037° 33′ 12″ D

2) 41° 01′ 45″ K – 037° 33′ 12″ D”

aa) Sinop Port Authority 58 part B of the article (b) paragraph has been changed as follows.

“b) 2 Anchorage area: Tehlikeli madde taşımayan uzun süre demirde kalacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın güneyinde kalan deniz alanıdır.

1) 42º 02′ 20″ K – 035º 09′ 58″ D (Sahil)

2) 42º 02′ 53″ K – 035º 02′ 59″ D (Sarı Adası)”

bb) Görele Liman Başkanlığı başlıklı 62 Article B of part B (a) paragraph has been changed as follows.

“a) 1 Anchorage area: Tehlikeli madde taşımayan ve 5000 GT’dan küçük gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, is the sea area formed by the following coordinates.

1) 41º 02′ 36″ K – 039º 01′ 00″ D

2) 41º 02′ 36″ K – 039º 02′ 36″ D

3) 41º 03′ 10″ K – 039º 01′ 00″ D

4) 41º 03′ 10″ K – 039º 02′ 36″ D”

cc) Sürmene Liman Başkanlığı başlıklı 66 ncı maddesinin B bölümünün (ç) fıkrasının (3) numbered paragraph has been changed as follows..

“3) 40º 56′ 00″ K – 040º 10′ 39″ D”

MATTER 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan İstanbul Liman Başkanlığı haritası, Kocaeli Liman Başkanlığı haritası, Yalova Liman Başkanlığı haritası, Ambarlı Liman Başkanlığı haritası, Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığı haritası, Zonguldak Liman Başkanlığı haritası, Mersin Liman Başkanlığı haritası, Botaş Liman Başkanlığı haritası, İskenderun Liman Başkanlığı haritası, Taşucu Liman Başkanlığı haritası, Çanakkale Liman Başkanlığı haritası, İzmir Liman Başkanlığı haritası, Bodrum Liman Başkanlığı haritası, Datça Liman Başkanlığı haritası, Fethiye Liman Başkanlığı haritası, Güllük Liman Başkanlığı haritası, Kuşadası Liman Başkanlığı haritası, Marmaris Liman Başkanlığı haritası, Alanya Liman Başkanlığı haritası, Finike Liman Başkanlığı haritası, Kaş Liman Başkanlığı haritası, Ayancık Liman Başkanlığı haritası, Fatsa Liman Başkanlığı haritası, Görele Liman Başkanlığı haritası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MATTER 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 5 inci bölümünün (a) fıkrasında yer alan “Trafik ayırım düzeni içerisinde seyreden gemiler çift yönlü rotalamaya uygun olarak gidiş istikametinin sancak taraftaki sınırına yakın olarak seyrederler.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MATTER 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan İzmit Körfezi Trafik Ayırım Düzeni ve Pilot Mevkileri haritası ile Nemrut Körfezi Trafik Ayırım Düzeni ve Pilot Mevkileri haritası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MATTER 20 – This Regulation shall enter into force on the date of publication.

MATTER 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

[ad_2]