[ad_1]

Explanation : In the declaration of empty containers in the output statement is made systematic arrangements, arrangement 25.07.2018 date activated.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Risk Management and Control General Directorate

Number: 52856264-235
topic: Boş Konteynerlerin Çıkış Bildiriminde Beyanı

20.07.2018 / 36013432
DISTRIBUTION OF PLACE to

Denizyolu ile yurtdışına giden boş konteynerler, halihazırda çıkış bildiriminin “ihracatla ilgili beyan” alanında “diğer” seçeneği ile konteyner numaraları yazılmadan beyan edilebilmektedir.

Çıkış bildiriminde boş konteyner beyanı ile ilgili olarak, çıkış bildirimi ekranında “İhracatla İlgili Beyan” bölümünün “Tipi” alanına “BKNT’” (Boş Konteyner) seçeneği eklenmesi ve “Tipi” alanında ”BKNT” (Boş Konteyner) seçildiğinde “numarası” sütununda konteyner numaralarının geçerliğinin kontrol edilmesi yönünde sistemsel düzenleme yapılmıştır.

Said regulation, 25.07.2018 tarihi itibariyle devreye alınacak olup; boş konteynerlerin çıkış bildiriminde yukarıda belirtildiği şekilde beyan edilmesi gerekmekledir.

Information and the need to please.

email is signed
Leman Çakır
Ministers a.
Vice President V.

Distribution:
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (Türklim)
Vapur Donatanları Acenteleri Derneğine
İmeak Deniz Ticaret Odasına
Mersin Deniz Ticaret Odasına
Gümrük Müşavirleri Derneği (İstanbul)
Customs Brokers Association in Ankara
Izmir Association of Customs Brokers
Customs Brokers Association of Mersin
Bursa Association of Customs Brokers

[ad_2]