[ad_1]

Explanation : 4458 The Customs Law No. 155. Regulation by the Customs agent 424. The customs status documents issued by the customs authorities pursuant to Article 20.06.2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması hk.

TC.

CUSTOMS AND TRADE MINISTRY

Risk Management and Control General Directorate

12.06.2018

Number:73421605-106.05

topic:TPS-Customs Status Certificate

CIRCULAR

(2018/06)

20/03/2012 date and 28239 published in the Official Gazette No. 2012/6 Within the framework of the Prime Ministry Circular on “Single Window System in Customs Services”, efforts to expand the Single Window System continue under the coordination of our Ministry..

In this context, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 424. The customs status documents issued by the customs authorities pursuant to Article 20.06.2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

In this context,, gümrük idarelerince düzenlenecek Gümrük Statü Belgesi başvurusu, Giving documents and transactions will be conducted in the following manner for using:

1- Gümrük Statü Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-DevIet Kapısı’nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2- E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların ilgili gümrük idaresince değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, rejected on the grounds stated by the electronic media. Reddedilen başvuralar yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular ilgili gümrük idaresince, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 424. maddesi kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Accepted application if deemed appropriate, gümrük idaresi tarafından 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 424. maddesi uyarınca başvuru Tek Pencere Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 1004 (TPS-Customs Status Certificate) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 digit number is generated.

5- issued by the Single Window System 23 digit license number / document line number (Sample: No Referans: 16545419881004000000392/1) Of the relevant customs declaration 44 no.1u kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Information on the document in question will take place in the electronic media, The culture also originally signed declaration from paper document is not required. Interrogating the document content through a single window system in case of need during customs procedures is possible.

Information and the need to please.

email is signed
Cenap Aşcı
Ministers a.
Undersecretary

[ad_2]