[ad_1]

Explanation : 25 October 2017 tarihinde Ankarada imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşması onaylanmıştır.

Kanun No. 7219

accepted: 28/1/2020

MATTER 1 – (1) 17 May 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MATTER 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

MATTER 3 – (1) This Law shall enter into force on the date of publication.

MATTER 4 – (1) The President of the Republic executes the provisions of this Law..

31/01/2020

[ad_2]