[ad_1]

Explanation : Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

Number of Decisions: 744

4 October 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanmasına, 31/5/1963 dated 244 Law No. 5 Article by 9 Of Presidential Decree No. 2 Third and 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

7 February 2019

Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı
PROTOKOLÜ

Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı, 3-4 October 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Her iki heyetin listesi ekte yer almaktadır.

Heyetler, aşağıdaki gündem maddelerine göre karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı konularını müzakere etmişlerdir:

1. İstatistiki Bilgi Teatisi
2. Eşya Taşımacılığı
3. Yolcu Taşımacılığı
4. Diğer Konular

1. İstatistiki Bilgi Teatisi

Heyetler, Türkiye ve Ukrayna arasındaki dış ticaret ve uluslararası karayolu taşımacılığına ilişkin istatistiki bilgi teatisinde bulunmuşlardır. Heyetler, iki ülke arasındaki ticaretin artması ve karayolu taşımacılığının gelişmesinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

2. Eşya Taşımacılığı

Ukrayna Heyeti Türkiye ve Ukrayna arasındaki taşımaların serbestleştirilmesini teklif etmiştir.

Türk Heyeti ikili ve transit taşımaları serbestleştirmeye hazır olduklarını ancak boş giriş ve üçüncü ülke taşımalarının geçiş belgesi sistemine tabi olması gerektiğini belirtmiştir.

Türk Heyeti, taslak tadil anlaşması metnini bir hafta içinde Ukrayna tarafına gönderecektir.

Heyetler, mevcut ikili Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının tadiline yönelik anlaşma taslağı üzerinde çalışmak üzere bir teknik komite kurulması hususunda anlaşmışlardır.

Görüşmeler sonrasında Heyetler 2018 yılı kesin kotasının aşağıdaki şekilde olması hususunda anlaşmışlardır:

Türk Tarafı için:

6.000 ikili geçiş belgesi;
4.000 transit geçiş belgesi;
10.000 transit geçiş belgesi (EURO1 ve üzeri standarttaki taşıtlar için);
3.100 üçüncü ülke geçiş belgesi;
4.400 boş giriş / dönüş yükü geçiş belgesi.
Ukrayna Tarafı için:

6.600 ikili geçiş belgesi;
4.000 transit geçiş belgesi;
10.000 transit geçiş belgesi (EURO1 ve üzeri standarttaki taşıtlar için);
2.500 üçüncü ülke geçiş belgesi;
4.400 boş giriş / dönüş yükü geçiş belgesi.

Heyetler 2018 yılı için aşağıdaki sayılarda ilave geçiş belgesini 15 gün içinde teati edilmesi hususunda anlaşmışlardır:

Ukrayna Tarafı için:

1.000 ikili geçiş belgesi
1.000 boş giriş geçiş belgesi
500 üçüncü ülke geçiş belgesi

Türk Tarafı için:

500 üçüncü ülke geçiş belgesi

Heyetler 2019 yılı geçici kotasının aşağıdaki şekilde olması hususunda anlaşmışlardır:

Türk Tarafı için:

6.000 ikili geçiş belgesi;
4.000 transit geçiş belgesi;
10.000 transit geçiş belgesi (EURO1 ve üzeri standarttaki taşıtlar için);
3.500 üçüncü ülke geçiş belgesi;
5.000 boş giriş / dönüş yükü geçiş belgesi.

Ukrayna Tarafı için:

7.000 ikili geçiş belgesi;
4.000 transit geçiş belgesi;
10.000 transit geçiş belgesi (EURO1 ve üzeri standarttaki taşıtlar için);
2.500 üçüncü ülke geçiş belgesi;
5.000 boş giriş / dönüş yükü geçiş belgesi.

Heyetler, EURO3 ve üzeri standarttaki taşıtlarla gerçekleştirilen transit taşımaların geçiş belgesinden muaf olduğunu bir kez daha teyit etmişlerdir.

Heyetler 2019 yılından itibaren talep olduğu takdirde EURO3 ve üzeri standarttaki taşıtlar için ilave ikili geçiş belgesi vermek üzere anlaşmışlardır.

Heyetler bütün geçiş belgelerinin bir sonraki yılın 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacağı hususunda anlaşmışlardır.

3. Yolcu Taşımacılığı

Heyetler Türkiye ve Ukrayna arasında uluslararası yolcu taşımacılığı konusundaki mevcut işbirliğini sürdürmek hususunda anlaşmışlardır.

Heyetler 2019 yılında arızi ikili yolcu taşımaları için 20 adet ve arızi transit yolcu taşımaları için 20 adet izin belgesi teati edilmesi konusunda anlaşmışlardır.

İkili Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının tadili yoluyla iki ülke arasındaki arızi yolcu taşımalarının serbestleştirilmesi hususunda anlaşmışlardır.

Heyetler halihazırda Türkiye ile Ukrayna arasında iki adet düzenli uluslararası yolcu taşımacılığı hattının faaliyette olduğunu beyan etmişlerdir.

4. Diğer Konular

Türk Heyeti Ukrayna Heyetini, Türk taşımacıların Ukrayna sınır geçiş noktalarındaki uzun bekleme süreleri ve Ukrayna’da tek bir ihlale verilen mükerrer trafik cezalarına ilişkin şikâyetleri hususunda bilgilendirmiştir.

Ukrayna Heyeti Ukrayna’nın mevcut sınır geçiş noktalarının kapasitelerinin yetersiz olduğunu ancak bu sınır geçiş noktalarının kapasitelerinin artırılması için gerekli tedbirlerin alınmış olduğunu belirtmiştir.

Ukrayna Heyeti Türk Heyetinden mükerrer ceza makbuzlarının Ukrayna tarafına gönderilmesini talep etmiştir. Türk heyeti bu makbuzlar resmi bir mektupla göndereceklerini belirtmiştir.

Türk Heyeti iki ülke taşımacılarının sınır geçiş noktalarında karşılaştıkları sorunların çözümü için iki ülke yetkili kuramlarının işbirliği yapması gerektiğini belirtmiştir.

Türk Heyeti taşınan yüklerin teminat miktarının 100.000 avroyu geçtiği durumlarda Ukrayna’da istenilen ilave teminatın çok yüksek olduğunu ifade etmiştir.

Ukrayna Tarafı Türk Tarafının bu konuda bir resmi mektup göndermesini talep etmiştir. Türk Tarafı Ukrayna Tarafım Türk taşımacıların Ukrayna limanlarında karşılaştıkları idari engellere ilişkin şikâyetleri hakkında bilgilendirmiştir. Ukrayna Tarafı, kombine taşımacılık gerçekleştirilirken bu konunun TIR karnesi ile çözülebileceği hususunda bilgi vermiştir.

Ukrayna Heyetinin talebi üzerine Türk Heyeti, frigorifik yarı-römorklar için Türkiye’ye giriş sırasında izin verilen vergiden muaf yakıt miktarının, bozulabilir gıda taşınması ve frigorifik yan-römorkun çalışması koşuluyla çekici için izin verilen miktarla aynı (550 litre) olduğu hususunda açıklama yapmıştır. Türk Heyeti ayrıca, Türk ihraç yükü taşımaları kaydıyla Ukrayna taşıtlarının Türk sınır geçiş noktalarından 900 litreye kadar ÖTV’siz yakıt alabilecekleri hususunda Ukrayna heyetini bilgilendirmiştir.

Ukrayna Heyeti geçiş belgesi kullanımının kontrolüyle ilgili olarak elektronik bir sistem geliştirildiği hususunda bilgi vermiştir. Ayrıca boş Türk geçiş belgeleri üzerine yetkili Ukrayna kurumu tarafından ilave bilgi yazısı basılmasını teklif etmiştir.

Bu protokolün hükümleri, yeni bir protokol ile değiştirilinceye kadar geçerli olacaktır.
Görüşmeler sıcak ve dostane bir atmosferde gerçekleşmiştir. Heyetler sonuçtan duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

Ukrayna Heyeti, bir sonraki KUK.K toplantısı için Türk Heyetini Ukrayna’ya davet etmiştir. Toplantının kesin tarihi ve yeri diplomatik kanallar üzerinden belirlenecektir.

4 October 2018 tarihinde Ankara’da İngilizce dilinde iki orijinal nüsha halinde imzalanmıştır.

Türk Heyeti Adına Ukrayna Heyeti Adına
Mahmoud GURSES Viktor SASIN

[ad_2]