[ad_1]

Explanation : Tobacco Production, processing, Related to the Regulation on Procedures and Principles of Internal and External Trade 22 th, 23 third and 26 ncı maddeleri gereğince 2020 yılı için uygulanması gereken gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi, tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri hk.

Ministry of Agriculture and Forestry:

MATTER 1 – (1) 10/7/2010 dated 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, processing, Related to the Regulation on Procedures and Principles of Internal and External Trade 22 th, 23 third and 26 ncı maddeleri gereğince alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi ve tütün ticareti yetki belgesi bedelleri ile vize bedelleri, 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: 66.300 TL (altmışaltıbinüçyüz Türk Lirası).

b) Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 132.600 TL (yüzotuzikibinaltıyüz Türk Lirası).

c) Yetki belgesi ile vize işlemleri:

1) Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedeli: 66.300 TL (altmışaltıbinüçyüz Türk Lirası).

2) Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri bedeli: Yıllık 6.630 TL (altıbinaltıyüzotuz Türk Lirası).

MATTER 2 – (1) this Communiqué 1/1/2020 date of entry into force of the publication date to be valid.

MATTER 3 – (1) Agriculture and Forestry Minister executes the provisions of this Communiqué.

[ad_2]