[ad_1]

Explanation : For imports from the Republic of San Marino in the BİLGE System 13.11.2019 tarihi itibarıyla AT Uluslarası Anlaşma Kodu girilerek ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithalat yapılabilecek şekilde düzenleme yapılması hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
International agreements and European Union Directorate General

Number : 16934678-742.99
topic : San Marino Hk.

Interest : 04.11.2019 dated 17479731-743.99.00049071653 No. article.

İlgide kayıtlı yazınız ile, San Marino Cumhuriyeti’nin .AB Gümrük Bölgesi kapsamında olup olmadığı ve bu ülkede yerleşik Internationalink SRL Link firması tarafından düzenlenen ATR dolaşım belgesi kapsamı eşyanın Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım statüsü kazanıp kazanmadığı hususlarında tereddüt hasıl olduğu bildirilerek, konuya ilişkin Bakanlığımız görüşlerinin bildirilmesi talep edilmektedir.

BİLGE Sisteminde söz konusu ülkeden yapılacak ithalatlar için 13.11.2019 tarihi itibarıyla AT Uluslarası Anlaşma Kodu girilerek ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithalat yapılabilecek şekilde düzenleme yapılmıştır.

Information and the need to please.

email is signed
Fuat KASIMCAN
Ministers a.
Genel Müdür Yard.

[ad_2]