[ad_1]

Explanation : import transactions to be made in South Korea, menşe beyanının Güney Koredeki ihracatçı firma tarafından yapılıp yapılmadığının gümrük idarelerimizce kontrol edilmesi ve usulüne uygun yapılan menşe beyanlarının 2019/6 sayılı Genelge nedeniyle otomatik olarak sonradan kontrole gönderilmemesi hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
International agreements and European Union Directorate General

Number :16934678-163.01.06

topic :Güney Kore Menşe Beyanı
Sonradan Kontrol

08.01.2020 / 51126061
DISTRIBUTION OF PLACE to

As already known, The Customs General Directorate 2019/6 in accordance with the Circular No., ihracatçı firma kayıtlarında bulunmasına rağmen beyannamenin tescilinde gümrük idaresine sunulmayan veya üçüncü ülkedeki firmaya yönelik hazırlanan geçerli menşe beyanları ile serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescilinde mevcut olmayan ve Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında sonradan hazırlanan menşe beyanlarının gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

In this context,, Genelge’de belirtilen durumlar için öncelikle ihracatçı firmadan geçerli menşe beyanı talep edilmesi, ardından söz konusu menşe beyanlarının Güney Kore makamları nezdinde sonradan kontrolünün Bölge Müdürlüklerince yapılması gerekmektedir.

also, bundan sonra Güney Kore’den yapılacak ithalat işlemlerinde, menşe beyanının Güney Kore’deki ihracatçı firma tarafından yapılıp yapılmadığının gümrük idarelerimizce kontrol edilmesi ve usulüne uygun yapılan menşe beyanlarının anılan Genelge nedeniyle otomatik olarak sonradan kontrole gönderilmemesi önem arz etmektedir.

I request the necessary information with.

Sevil KARACAN AYDEMİR
Ministers a.
Head of Department

Distribution:
All Regional Directorate of Customs and Foreign Trade

[ad_2]