[ad_1]

Explanation : 509 Tax Procedural Law General Communiqué of V.2. Electronic media has made changes to the section on Creating Documents.

Treasury and Ministry of Finance (President of revenue management)'From:

MATTER 1 – 19/10/2019 dated 30923 Tax Procedural Law General Communiqué published in the Official Gazette (sequence No.: 509)’nin “V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması” başlıklı bölümünün yedinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 30/9/2017 dated 30196 published in the Official Gazette No. 483 General Communiqué on Tax Procedure Law of Sequence No. 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile 1/6/2019 dated 30791 published in the Official Gazette No. 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, trade name, address, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkün olup bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. Presidential, bu kapsamda düzenlenecek e-Arşiv Faturaların düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar ile şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik diğer hususları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.”

MATTER 2 – This Circular shall enter into force on the date of publication.

MATTER 3 – This Communiqué shall be executed by the Minister of Finance and Treasury.

It communiqué published in the Official Gazette
Historical Number
19/10/2019 30923

[ad_2]