[ad_1]

Explanation : The phone usage fee amount carried by passengers 1.500 It has been redefined as per.

Number of Decisions: 1314

Ekli “Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 It is decided in accordance with Article.

18 July 2019

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Harç tutarı

MATTER 1- (1) 2/7/1964 dated 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 1.500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Force

MATTER 2- (1) This Decision shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 3- (1) This Decision shall be enforced by the Minister of Finance and Treasury.

[ad_2]