[ad_1]

بیانیه : e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesinde yapılan değişiklikle; özel ve üstü gizlilik dereceli belgeler hariç tüm belgelerin elektronik ortamda yapılabilmesine imkan verildi.

Cumhurbaşkanlığından:

موضوع: 2017/21 sayılı Genelge

گرد

2019/23

14/10/2017 مورخ 30210 در روزنامه رسمی منتشر شده شماره 2017/21 sayılı Genelgenin dördüncü paragrafında yer alan “(gizlilik dereceli yazılar dışındaki)” ibaresi “(özel ve üstü gizlilik dereceli belgeler hariç)” şeklinde ve yirmidördüncü paragrafında yer alan “, özel ve hizmete özel yazılar” ibaresi “ve özel olarak nitelendirilen belgeler” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

17 اکتبر 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

[ad_2]