[ad_1]

بیانیه : Serbest Bölgeye gönderilen yatın bakım onarım işlemi esnasında herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve bu faaliyetin tamamen işçilik olması kaydıyla işçilik faturasında belirtilen tutar üzerinden genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

03.09.2018

شماره : 39044742-130[Özelge]-786492

موضوع : Bakım onarım amacıyla serbest bölgeye gönderilen yatın işçilik faturasına uygulanacak KDV oranı.

علاقه : 04/04/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde yer alan dilekçenizde, adınıza kayıtlı, ticari olmayan ….. isimli yatın, . Serbest Bölgesinde yapılan bakım onarım işlemine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

نرخ KDV, 3065 تعداد قانون مالیات بر ارزش افزوده 28 مجوز داده شده توسط مقاله 2007/13033 شورای وزیران تصمیم شماره (BKK) EKI (من) واقع لیست شماره برای تحویل و خدمات % 1, (دوم) واقع لیست شماره برای تحویل و خدمات % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 آن را به عنوان شناسایی شد.

از سوی دیگر, KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/D.2.3. Hariçte İşleme Rejimi Kapsamındaki Mallar ” başlıklı bölümünde, “Ancak, serbest bölgeye geçici olarak ihraç edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde, herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve işleme faaliyetinin tamamen işçilik olması durumunda, işçilik faturasında belirtilen kıymet üzerinden KDV tahsil edilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

بر این اساس،, . Serbest Bölgesine gönderilen söz konusu yatın bakım onarım işlemi esnasında herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve bu faaliyetin tamamen işçilik olması kaydıyla işçilik faturasında belirtilen tutar üzerinden genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) معاینه, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

[ad_2]