[ad_1]

بیانیه : Mesai saatleri dışında kalan iş ve işlemler için fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukların ödenmesi halinde, gümrük idaresince yirmi dört saat esasına göre hizmet verilmesi hk.

T.C.
وزارت بازرگانی
گمرک اداره کل

شماره : 21558579-010.06.02
موضوع : Fazla Mesai İşlemleri

گرد
(2019/38)

معلوم است که, gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışma uygulamasının esasları; 4458 از آداب و رسوم قانون شماره 221 inci maddesi, 07.10.2009 مورخ 27369 در روزنامه رسمی منتشر شده شماره 2009/15481 sayılı Kararnamenin 121-125 مقاله با 21.11.2009 مورخ 27413 در روزنامه رسمی منتشر شده شماره 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Söz konusu Kanun maddesinde, normal çalışma saatleri dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulması halinde, bu talebin işin yapılacağı gümrük idarelerince yerinde görülmesi, gerekli önlemlerin alınması ve çalışacak personelin fazla çalışma ücretlerinin (ve varsa hak sahibine ödenecek kanunî yollukları karşılığı tutarların) talep sahipleri tarafından yatırılması koşuluyla kabul edileceği,

Fazla çalışma ücretinden yararlanan personelin, kendilerine verilecek işleri yapmakla görevli olduğu, gümrük idare amirlerinin normal çalışma saatleri dışında verilecek hizmetleri düzenleyip kontrol edeceği,

Hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, mesai saatleri dışında kalan iş ve işlemler için fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukların ödenmesi halinde, gümrük idaresince yirmi dört saat esasına göre hizmet verilmesi mümkün bulunmaktadır.

در این زمینه،, ülkemizin ihracat hedefleri de göz önünde bulundurularak, yükümlülerin ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinin yerine getirilmesi ile ilgili hizmet alma taleplerinin, taleplerin mesai saatleri içerisinde ilgili gümrük müdürlüğüne sunulmuş olması kaydıyla, idare amirlerince mutlak surette yerine getirilmesi gerekmektedir.

İlaveten, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenecek gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ruhsar PEKCAN
Bakan

توزیع:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

[ad_2]