[ad_1]

بیانیه : Detay Beyan Formlarında dokuma kumaş ve naylon ipliklerdeki yeni uygulamanın 13.8.2018 tarihinde başlayacağı hk.

T.C.

وزارت بازرگانی

گمرک اداره کل

شماره : 85593407-165.04

موضوع : Detay Beyan Formları

01.08.2018 / 36333513

توزیع از محل به

علاقه: a) 25.07.2018 مورخ 85593407-165.04/00036128350 نامه ما به تاریخ.

ب) 27.07.2018 مورخ 85593407-165.04/00036191359 نامه ما به تاریخ.

İlgide kayıtlı yazılarımızla ilgili olarak İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir örneği ekli 01.08.2018 مورخ 36322189 مقاله شماره 2010/1 sayılı Tebliğ kapsamında kayıt belgesine tabi söz konusu eşyalara ilişkin uygulamalara İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri tarafından 13.08.2018 tarihinden itibaren başlanacağından uygulamalar arasında eşgüdümün sağlanması amacıyla gümrük idarelerince uygulamaya aynı tarihte başlanmasının yerinde olacağı ifade edilmektedir.

اطلاعات و نیاز به لطفا.

ها Erkan ارتورک

باکان.

مدیر گروه

EK: 1 adet yazı

توزیع:

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

T.C.

وزارت بازرگانی

اداره کل واردات

شماره : 80580945 - 249 – E.78099 01.08.2018

موضوع : Detay Beyan Formları Hakkında

وزارت بازرگانی

(گمرک اداره کل)

علاقه: a) 61382 شماره 08.06.2018 tarihli yazımız

ب) 72948 شماره 17.07.2018 tarihli yazımız

علاقه (a)’da kayıtlı yazımızla 54.07 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP) altında yer alan mensucat için Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı kapsamında belirlenen eşik kıymetler üzerinden işlem yapılmasının uygun olacağının değerlendirildiği; علاقه (ب)’de kayıtlı yazımızda ise iplik detay beyan formuna tabi olan ve 5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51 و 5402.61 GTP’sinde yer alan naylon ipliklerin “nylon 6 muss”, “nylon 6.6 muss” ve “sentetik filament” tipleri için İplik Detay Formlarında oluşan eşik kıymetin minimum 4 ABD doları/kg olacak şekilde uygulanmasının uygun olacağının değerlendirildiği ifade edilmişti.

در این زمینه،, 2010/1 sayılı Tebliğ kapsamında kayıt belgesine tabi söz konusu eşyalara ilişkin uygulamaların 13.08.2018 tarihinden itibaren başlanacağı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri tarafından duyurulmuştur. در این زمینه،, uygulamalar arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla bahse konu değişikliklerin tarafınızca da aynı tarihte uygulamaya başlanmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

من بدین وسیله ارائه اطلاعات مورد نیاز و.

احمد ها Erkan ÇETİNKAYIŞ

مدیر کل V.

[ad_2]