[ad_1]

بیانیه : Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen 0892 kodlu TPS-IRIS belgesi ile yapılan işlemlerin 04.02.2019 itibari ile BİLGE Sisteminde 1010 kodlu TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni isimli dökümanla devam ettirildiği hk.

T.C.
وزارت بازرگانی
گمرک اداره کل

شماره :73421605-106.05

موضوع :TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni

02.03.2019 / 42187173
توزیع از محل به

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınan 18.01.2019 مورخ 00040781113 مقاله شماره; 04.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren Tüketici Ürünlerinin İthalat Tebliği (ایمنی و بازرسی محصول: 2019/12) ile ilgili olarak, İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (IRIS) Sisteminin kapatılarak; tebliğ kapsamı yapılacak denetimlerin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sisteminden (TAREKS) yapılacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda halihazırda Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen 0892 kodlu TPS-IRIS belgesi ile yapılan işlemler 04.02.2019 itibari ile Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan 1010 kodlu TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni isimli dökümanla devam ettirilmekte olup konuya ilişkin BİLGE Sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır.

اطلاعات و نیاز به لطفا.

Jale ARSLAN
باکان.
Genel Müdür Yardımcısı V.

توزیع:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]