[ad_1]

بیانیه : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018-12 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (P-KKK) Karar Hakkında Genelge

T.C.
وزارت بازرگانی
گمرک اداره کل

شماره : 52707093-140.07
موضوع : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
Yardımlarına İlişkin 2018/12 Sayılı
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu
(P-KKK) Karar Hakkında Genelge

18.07.2018 / 35953870
توزیع از محل به

İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 02.08.2018 tarihli ve E.68506 sayılı yazıda; Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (P-KKK) Kararının 12.04.2018 تاریخ و 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmektedir. Söz konusu yazı ve eki anılan Karar’a ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge ilişikte gönderilmektedir.
اطلاعات و نیاز به لطفا.

Fehmi ÇAKAR
باکان.
مدیر گروه

EK: 1 Adet Yazı ve Eki
توزیع:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]