[ad_1]

بیانیه : Dahilde işleme izin başvurularında, başvuru sahibince aracı ihracatçı beyan edilmesi halinde beyanın kabul edilmesi ve buna ilişkin ayrıca bir belge aranmaması, izin sahibinin aracı ihracatçı ile ihracatın gerçekleştirileceğine ilişkin beyanı ve beyan edilen aracı ihracatçının ilgili izin ID sini kullanarak beyanname tescil etmesi yeterli bulunmaktadır.

T.C.

وزارت بازرگانی

گمرک اداره کل

شماره :41208501-132.99

موضوع :Dahilde İşleme İzin Başvurularında
Aracı İhracatçının Tevsiki Hk.

25.07.2018 / 36136876

توزیع

معلوم است که, dahilde işleme izni kapsamı ihracatın izin sahibi firma yerine aracı ihracatçı tarafından gerçekleştirileceği durumlarda, izin başvurusu sırasında aracı ihracatçı bilgisi izin başvurusunda bulunan firma tarafından TPS sistemine girilmekte, böylece ilgili izin ID’sinin aracı ihracatçı tarafından da kullanılması mümkün hale gelerek aracı ihracatçı adına beyanname tescil edilebilmektedir.

Dahilde işleme izninin verilmesi aşamasında aranan bilgi ve belgeler ise Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (صادرات: 2006/12)’nin EK-1’inde sayılmakta olup söz konusu bilgi ve belgeler arasında aracı ihracatçıyla izin sahibi arasında bulunan anlaşmanın tevsikine ilişkin herhangi bir ifade yer almamaktadır.

همچنین, Anılan Tebliğin 29/(4) maddesi; “Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firma ile aracı ihracatçı arasındaki tüm hukuki sorunlar, aralarında yapacakları sözleşme hükümlerine tabidir.”, 29/(5) maddesi ise, “aracı ihracatçı, beyanname konusu işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden, belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.” hükümlerine amir

bulunmaktadır.

به دلیل, dahilde işleme izin başvurularında, başvuru sahibince aracı ihracatçı beyan edilmesi halinde beyanın kabul edilmesi ve buna ilişkin ayrıca bir belge aranmaması gereksiz bürokrasi ve kırtasiyeciliğin önlenmesi noktasında önem taşımakta olup izin sahibinin aracı ihracatçı ile ihracatın gerçekleştirileceğine ilişkin beyanı ve beyan edilen aracı ihracatçının ilgili izin ID’sini kullanarak beyanname tescil etmesi yeterli bulunmaktadır.

Bilgileri ile buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
باکان.
Genel Müdür

توزیع:
همه اداره منطقه از گمرک و تجارت

[ad_2]