[ad_1]

بیانیه : İthalatta imal yılı uygulamasında 2019 yılında üretilen iş makinalarının 29.02.2020 ye kadar ithalatına izin verildiği hk.

T.C.
وزارت بازرگانی
گمرک اداره کل

شماره : 20117910-111.01
موضوع : İmal Yılı Uygulamasında İş
Makinesi İthalatı

31.12.2019 / 50876855
توزیع از محل به

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 26.12.2019 مورخ 50720077 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

اطلاعات و نیاز به لطفا.

Mustafa GÜMÜŞ
باکان.
Genel Müdür

EK: 1 adet yazı

توزیع:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.
وزارت بازرگانی
اداره کل واردات

شماره :33183011-501.03
موضوع : İmal Yılı Uygulamasında İş
Makinesi İthalatı

26.12.2019 / 50720077
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Malumları olduğu üzere, Genel Müdürlüklerine yönelik 22/12/2006 مورخ 50624 sayılı yazımızdan sonra İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesinde belirtilen “eski” tavsifine yönelik olarak yapılan değerlendirme kapsamında; 8429.51; 8429.52; 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın ithal edildiği yıl imal edilmiş olmaları, ancak kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla sektörün yaşadığı sorunlar nedeniyle bazı yıllarda ithaline izin verilmiştir.

Anılan sektörün bu yıl döviz kurlarında baş gösteren artışın piyasayı olumsuz yönde etkilediği, bu artış sonucunda firmaların iş makinası satışlarının düşerek antrepodaki stokların arttığı şeklindeki verdiği bilgiler değerlendirildiğinde; 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonunda yer alan iş makinalarından 2019 yılında üretilenlerin 31/12/2019 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 29/02/2020 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 2 و 7 nci maddelerine istinaden uygun görülmüştür.

من بدین وسیله ارائه اطلاعات مورد نیاز و.

احمد ها Erkan ÇETİNKAYIŞ
مدیر کل V.

[ad_2]