[ad_1]

بیانیه : İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: صادرات 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Pirinç (GTIP: 1006) ve Çavdar – دیگران (GTIP:1002.90.00.00.00) eklenmiştir.

Ticaret Bakanlığından:

ماده 1 - 6/6/2006 مورخ 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: صادرات 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 33 سوم و 34 üncü sıra olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“33- Pirinç (GTIP: 1006)

34- Çavdar – Diğerleri (GTIP:1002.90.00.00.00)"

ماده 2 - این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

ماده 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]