[ad_1]

بیانیه : 20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir. (زور: 01.07.2019)

تعدادی از تصمیم گیری:1283

متصل "اضافی واردات رژیم تصمیم تصمیم گیری" در نیروی به; 1567 قانون شماره 1 اینچ, 474 قانون شماره 2 هفتم, 3283 قانون شماره 2 هفتم, 4458 قانون شماره 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanunun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

4 جولای 2019

واردات رژیم تصمیم ضمیمه تصمیم

ماده 1- 20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.

ماده 2- این تصمیم 1/7/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 3- این تصمیم باید توسط وزیر تجارت اجرا.

Bu Karar Eki İçin Tıklayınız.

[ad_2]