[ad_1]

بیانیه : 3923.21.00.00.19, 3923.29.10.00.19 و 3923.29.90.00.19 gtip lu ve Diğerleri tanımlı Plastiklerden torba ve çantaların ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması vardır.

Ticaret Bakanlığından:

حوزه

ماده 1 - (1) این اطلاعیه, موقعیت آمار گمرک تعرفه (GTIP) و تعریف از کالاها مشخص شده (تحت ارزش گمرکی در ارزش اسمی فقط آن دسته از واحد داشتن) این شامل قوانین و روش برای برنامه های نظارت به خارج نگر بر واردات انجام.

G.T.İ.P. شرح محصولات واحد ارزش گذاری گمرک (ABD Doları/Ton*)
3923.21.00.00.19 دیگران 3.200
3923.29.10.00.19 دیگران 3.200
3923.29.90.00.19 دیگران 3.200

لحن:Brüt ağırlık

نرم افزار های مدار بسته

ماده 2 - (1) این اطلاعیه 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (اداره کل واردات) این است که توسط گواهی بازرسی وارد برگزار می شود. گواهی بازرسی از ثبت نام از گمرک مربوطه در اعلامیه آداب و رسوم.

کاربرد

ماده 3 - (1) نرم افزار با توجه به درخواست گواهی بازرسی, Ticaret Bakanlığı (وزارت) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” başlığı altında sırasıyla “İthalat İşlemleri”, “E-İmza Uygulamalarına Giriş”, “İthalat İşlemleri” bağlantıları takip edilerek elektronik imza ile yapılır. همچنین, www.turkiye.gov.tr adresinden de başvurulabilir.

(2) این شرکت مجاز است تا یک برنامه به نمایندگی از صاحب امضای الکترونیکی از فرد تحت پوشش این اطلاعیه, 27/12/2017 مورخ 30283 اطلاعیه شماره الکترونیک کاربرد سیستم در روزنامه رسمی در واردات عملیات منتشر شده (اطلاعیه شماره:2017/3) قاب ساخته شده است.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) برنامه باید به دلیل مشکلاتی که ممکن است در محیط الکترونیکی بوجود می آیند ساخته نمی شود, نرم افزار همچنین می توانید از لحاظ جسمی می شود. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.

معاینه

ماده 4 - (1) اسناد مربوط به برنامه های ساخته شده در زیر این اصل اطلاعیه ممکن است از متقاضی توسط وزارت درخواست. همچنین, sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

سند های مدار بسته اخطار صادر شده به متقاضی و

ماده 5 - (1) گواهی بازرسی الکترونیکی صادر شده و فرم درخواست واقع در آدرس های ایمیل اطلاع داده می شود. اطلاع رسانی صادر شده توسط آداب و رسوم تنها سیستم پنجره 23 این است که در اسناد تاریخی با شماره سند رقمی و اطلاعات مورد نیاز توسط این بیانیه واقع 44 در کادر شماره "شماره مرجع گواهی" و "تاریخ سند" در منطقه اعلام کرد. متقاضی همچنین در نوشتن مطلع نیست.

(2) متقاضی به دلیل عدم ثبت، مقامات گمرکی, گواهی بازرسی از رکورد در مورد تایید نیست سیستم پنجره واحد, واقع به شکل آدرسهای پست الکترونیکی اشاره توسط اداره کل واردات اطلاع. در بیانیه ای که توسط وارد کننده 5 (پنج) işgünü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. وگرنه, نرم افزار داشتن نامعتبر تلقی شده است.

تصویب

ماده 6 - (1) متقاضیان و یا سؤال از اسناد و اطلاعات ارائه شده در این مرحله از بیانیه ای از خلاف متقاضی به حقیقت بود یا اطلاعات و اسناد در تناقض ارائه و یا از چنین تناقض یا عدم انجام عملی فاقد تا زمانی که تعمیر گواهی بازرسی اگر آن مصمم است که وجود دارد تنظیم نیست.

های مدار بسته مستند نظارت استفاده از اطلاعات و اسناد

ماده 7 - (1) مدت اعتبار اسناد نظارت شش ماه است.

(2) گواهی بازرسی, 27/10/1999 مورخ 4458 تعداد کالا می کند برنامه مانع از مفاد قانون گمرک در مورد ارزش آداب و رسوم. 1 مقاله مقدار مشخص, 4458 شماره کد گمرک از اجرای مقاله از مقررات مربوط به ارزش گمرکی ضروری نیست.

قوانین لغو

ماده 8 - (1) 22/1/2008 مورخ 26764 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2008/3) این لغو است.

زور

ماده 9 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 به اجرا درآمدن در روز هفتم.

اجرایی

ماده 10 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

فایل های پیوست

  • Ek-1 GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
  • A-2 : BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK DİĞER FORMLAR VE BELGELER

Ek-1

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: …./…/….

T.C.
TİCARET BAKANLIĞINA
(اداره کل واردات)
2180 Cad. خیر: 63 06520 Söğütözü/ANKARA

اطلاعیه در مورد اجرای نظارت بر واردات (اطلاعیه شماره: 2019/5) çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza – Kaşe

Ad Soyad – Unvan

BAŞVURU SAYISI:

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Firma Unvanı :
Vergi No/TC No: KEP Adresi:
Firma Türü: Sanayici-Eşyanın Kullanıcısı; Sanayici-Eşyanın Üreticisi; Geleneksel İthalatçı; Yeni İthalatçı, Diğer seçiniz. پست الکترونیک:
Adresi :
Telefon numarası: Ankara İrtibat Tel : فکس
Son İki Yılda Tahakkuk Eden Gelir /Kurumlar Vergisi …………………………..TL …………………………..TL
Daha Önce İmza Sirküsü Verilmiş ise, Verilen Başvurunun Tarih ve Sayısı

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İthalatçıdan farklı ise)

Ad Soyad/Unvanı:
Vergi Numarası: T.C. kimlik numarası:
Adresi: پست الکترونیک:
Telefon numarası: فکس:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

Firma Unvanı:
Firma TR Kayıt No:
Adresi: کشور:
Telefon Numarası: فکس:
پست الکترونیک: İnternet sitesi
YURT DIŞINDAKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER (Üreticiden Farklı ise)
Firma Unvanı:
Firma TR Kayıt No:
Adresi: کشور:
Telefon Numarası: فکس:
پست الکترونیک: İnternet sitesi
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTIP (12’li):
Tanımı:
Eşyanın Kullanım Amacı:
Menşe Ülke: Sevk Ülkesi: Teslim Şekli (FOB, CIF, Diğer):
Miktar (kg) FOB Değeri: Birim Fiyat CIF/(kg)
Miktar (adet) CIF Değeri: Birim Fiyat CIF/(Adet)

A-2 :

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK DİĞER FORMLAR VE BELGELER

2A- İthalatçı Bilgi Formu

2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu

2C- İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin fotokopisi, Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti (Söz konusu belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir).

2D-Proforma fatura veya ticari faturanın sureti (Proforma veya ticari faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)

Ek-2A: İTHALATÇI BİLGİ FORMU

من- Genel Bilgiler

1. Firmanız hakkında aşağıda yer alan tabloları doldurunuz

Firmanıza İlişkin Bilgiler

Firma Unvanı:
Vergi No:
Telefon: فکس:
E-Posta:
Adres:
Formu Dolduran Yetkilinin
Adı Soyadı: Unvanı:
تلفن: پست الکترونیک:

Firmanızın hissedarları

TC Kimlik No Adı Soyadı Hissse payı (%)

Varsa, Firmanınız İştirakleri

Vergi No İştirak Edilen Firma Unvanı Firmanızın Hissse payı (%)

Varsa, Ortakların İştirakleri

Ortak Adı Soyadı İştirak Edilen Firma Vergi No İştirak Edilen Firma Unvanı Firmanızın Hisse Payı (%)

2. Firmanın tarihçesi ile üretimini ve/veya ticaretini yaptığı ürünler hakkında bilgi veriniz. İthalat yapma sebebiniz ve ithalat yaptığınız firmaları tercih sebeplerini belirtiniz.

3. Serbest bölgelerde faaliyetiniz bulunmakta mıdır? Eğer varsa, hangi ürünleri üretmekte veya hangi ürünlerin ticaretini yapmaktasınız? Üretim faaliyetiniz var ise üretimin hangi aşamaları firmanız tarafından gerçekleştirilmektedir ve ürünler itibarıyla firmanızın yıllık üretim kapasitesi ne kadardır?

4. Firmanızın mülkiyetinde ve/veya işletmesi altında depoları bulunmakta mıdır? Var ise, bu depoların alanı (m2) ne kadardır? Depoların adreslerini belirtiniz. İşletmesi ve/veya mülkiyeti başka firmada olan depoları kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise depoların isim ve adreslerini belirtiniz. Gümrük Antrepo Rejimi kapsamında kullandığınız deponuz var mıdır?

5. Firmanızın son takvim yılı itibarıyla en büyük 5 müşterisini ve bu müşterilerin yaklaşık paylarını belirtiniz.

Başvuru Konusu Ürüne İlişkin Bilgiler

6. Başvuru konusu ürünün tanımı, teknik özellikleri, alt grupları, tipleri, kullanım alanları ve üretim süreci hakkında bilgi veriniz (Mümkünse eşyayı tanıtıcı numune, katalog, teknik kitap, resimli broşür vs. belgeleri ekleyiniz).

7. Başvuru konusu eşyaya ilişkin kullanıcı/tüketici tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir? (Kalite, fiyat, teknik özellik, diğer …) Piyasadaki talep belirli ürün tiplerinde yoğunlaşmakta mıdır? Hangileri belirtiniz.

8. Başvuru konusu ürünün yerli ve ithal fiyatlarını belirtiniz. Yerli ve ithal üründe fiyatı belirleyen başlıca unsurlar nelerdir. (Kalite, teknik özellik, vergiler, navlun ücretleri, diğer…..)

9. Başvuru konusu üründe piyasaya girişte ruhsat, lisans, vs. gibi yasal prosedürler ile zorunlu veya zorunlu olmayan standartlar varsa belirtiniz. Firmanız bu belgelerden hangilerine sahiptir?

10. Başvuru konusu eşyanın dağıtım kanalları (Üretici/İthalatçı-Ana Dağıtıcı-Toptancı-Perakende-Tüketici) hakkında bilgi veriniz. İthal eşyanın dağıtım kanalı ile yerli üreticinin kullandığı dağıtım kanallarını karşılaştırınız.

Ekonomik Göstergelere İlişkin Bilgiler

11. Firmanız gözetime tabi ürünün alım satımını yapan TACİR FİRMA ise aşağıdaki ekonomik gösterge talosunu doldurunuz.

دوم- Tacir İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu

Göstergeler* YIL**
Birim 20.. 20.. 20..
من- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
Yurt İçi Satışlar Miktar (ب)
Değer (TL) (ج)
Yurt Dışı satışlar Miktar (د)
Değer (TL) (الکترونیکی)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (F)=(c+e)
Satılan Mamul Maliyeti Değer (TL) (گرم)
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (ساعت)
Finansman Net Gideri Değer (TL) (من)
Ticari Maliyet Değer (TL) (J)=(g+h+i)
Faaliyet Karı (Olağan Kar) Değer (TL) (K)=(f-j)
Stoklar Miktar (L)
Değer (TL)
دوم- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Toplam
Özsermaye
Değer (TL)
Toplam
Net Ciro
Değer (TL) (N)
Toplam
Amortisman Gideri
Değer (TL) (o)
Faaliyet Dışı Gelir/Gider
(Net)
Değer (TL)
Toplam Olağan Faaliyet Karı Değer (TL)
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)
İstihdam Direk İşçi sayısı (متر)
Aylık Brüt İşçi Ücreti Ücret (TL/Kişi-Ay)
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
ONAYI*** :

*Tablonun ilk kısmı firmanın satışını yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.
**Son 3 yıl için doldurulacaktır.
*** جدول Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

12. Firmanız ÜRETİCİ FİRMA ise aşağıdaki ekonomik gösterge tablosunu doldurunuz.

III-Üretici İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu

Göstergeler* Birim

YILLAR**

20.. 20.. 20..
من- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
Üretim Miktar (a)
Değer (TL)
Şirket İçi Transfer ve Dikey Kullanım Miktar
Değer (TL)
Yurt İçi Satışlar Miktar (ب)
Değer (TL) (ج)
Yurt Dışı satışlar Miktar (د)
Değer (TL) (الکترونیکی)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (F)=(c+e)
Satılan Mamul Maliyeti Değer (TL) (گرم)
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (ساعت)
Finansman Net Gideri Değer (TL) (من)
Ticari Maliyet Değer (TL) (J)=(g+h+i)
Olağan Faaliyet Karı Değer (TL) (K)=(f-j)
Stoklar Miktar (L)
Değer (TL)
Kapasite ve KKO Kapasite (Miktar/Yıl)
KKO %
Amortisman Giderleri Değer (TL)
P=(o)*[(F)/(N)]
دوم- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Toplam
Öz Sermaye
Değer (TL)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (N)
Toplam
Amortisman Gideri
Değer (TL) (o)
Faaliyet Dışı Gelir/Gider (Net) Değer (TL)
Olağan Faaliyet Karı Değer (TL)
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)
İstihdam Direk İşçi sayısı (متر)
Verimlilik Üretim/Kişi (a/m)
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
ONAYI*** :

*Tablonun ilk kısmı firmanın üretimini yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.
**Son 3 yıl için doldurulacaktır.
*** جدول Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

Ek-2B: İHRACATÇI – ÜRETİCİ BİLGİ FORMU
Annex-2B: (EKPORTER – PRODUCER INFORMATION FORM)

Bu form beş bölümden oluşmakta ve ihracatçı firmaya, üretici firmaya ve ilgili ürüne ilişkin bilgiler içermektedir. Bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğruluğu, ilgili ülkedeki resmi bir kurum tarafından onaylanacaktır. Formun tüm sayfalarında, üretici firmanın ve resmi kurumun yetkililerinin imzası bulunacaktır. همچنین, resmi kurum yetkilisinin imzası Türk Konsolosluğu tarafından onaylanacaktır. Üretici firmanın beyanı, resmi kurumun içerik onayı ve Türk Konsolosluğu imza onayı Bölüm 5’te yer alacaktır.

(This form consists of fıve sections and contains Information with regard to the exporter company, the producer company and the product concerned. The accuraey of the content of information in this form shall be approved by an official body in the related country. All the pages of the form shall include the signatures of the authorized persons in the producer company and the official body. Also, the signature of the official body’s authorized person shall be approved by the Apostille of the Turkish Consulate. The producer company’s declaration, the official body’s approval of the related content, and the Turkish Consulate’s Apostille shall appear in Section V.)

من. İHRACATÇI FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER
(INFORMATION ABOUT THE EXPORTER COMPANY)
Unvan (Title)
Adres (Address)
Telefon (Telephone)
فکس (فکس)
پست الکترونیک (E-mail)
İhracatçı Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler
(Information With Regard to the Tax Authority the Exporter Company is Registered to)
Unvan (Title)
Adres (Address)
Telefon (Telephone)
فکس (فکس)
پست الکترونیک (E-mail)
Kayıt Tarihi ve numarası (Registration Date and Reference Number)
İhracatçı Firma Hakkında Genel Bilgiler
(General Information About the Exporter Company)
Kayıtlı Sermaye Miktarı (Amount Of Registered Capital)
Toplam Ciro (Total Turnover)
Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adres, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz. (Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, Address, Telephone, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)
Çalışan İşçi Sayısı (Number Of Workers)
İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret (average monthly salary per worker)
دوم. ÜRETİCİ FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER
(INFORMATION ABOUT THE PRODUCER COMPANY)
Unvan (Title)
Adres (Address)
Telefon (Telephone)
فکس (فکس)
پست الکترونیک (E-mail)
Üretici Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler
(Information With Regard to the Tax Authority the Producer Company is Registered to)
Unvan (Title)
Adres (Address)
Telefon (Telephone)
فکس (فکس)
پست الکترونیک (E-mail)
Kayıt Tarihi ve Numarası (Registration Date and Reference Number)
Üretici Firma Hakkında Genel Bilgiler
(General Information About the Producer Company)
Üretime Başlangıç Tarihi (Initiation Date of Production)
Üretim Kapsamı. Üretilen ürün çeşitlerini belirtiniz. (Scope of Production – Please Indicate the Items Produced.)
Üretim Lisansı. Lisans Sahibini Belirtiniz (Production License. Please Indicate the Licensee.)
Kayıtlı Sermaye Miktarı (Amount of Registered Capital)
Toplam Ciro (Total Turnover)
Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adres, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz. (Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, Address, Telephone, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)
Yıllık Çalışma Günü Sayısı (Number of Working Days per Year)
Haftalık Ortalama Çalışma Saati (Average Working Hours per Week)
Çalışan İşçi Sayısı (Number Of Workers Employed)
Üreticinin Sahip Olduğu Ulusal veya Uluslararası Kalite Belgelerini Belirtiniz. (Please Indicate Any National or International Quality Certifıcates that the Producer Owns.)
İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret (average monthly salary per worker)
III. ÜRETİCİ FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELERİ (ECONOMIC INDICATORS OF THE PRODUCER COMPANY)
Göstergeler (Indicators)* Birim(Unit)** YILLAR (YEARS)***
20.. 20.. 20..
Toplam Kapasite
(Production capacity)
Miktar(Quantity)
Toplam Üretim
(Total production)
Miktar(Quantity)
Değer(Value)
Toplam Yurtiçi Satışlar
(Total domestic sales)
Miktar(Quantity)
Değer(Value)
Toplam İhracat
(Total exports)
Miktar(Quantity)
Değer(Value)
Dönem Sonu Stoklar
(End of period stocks)
Miktar(Quantity)
Değer(Value)
İşçi Sayısı
(Number of workers employed)
Kişi (Persons)
Ortalama Aylık Ücret
(Average monthly salary per worker)
دلار آمریکا
(US Dollars)
Proforma Faturada Yer Alan Ürünlerin Üretim Tarihi (Production Date of the Products in the Proforma Invoice) Ay/Yıl
(Month/Year)

* جدول, proforma faturada/faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır (The table shall be fılled out separately for every product in the proforma invoice/invoice).
**Miktar birimleri (adet, kilogram vs.) ve değer birimleri (ABD doları, yerel para birimi vs.) belirtilecektir (Quantity units (pieces, kilograms etc.) and value units (USD, local currency etc.) shall be indicated).
***Tabloda son 3 yıla ilişkin bilgiler yer alacaktır (The table shall include figures for the last 3 years).

IV. İLGİLİ EŞYANIN BİRİM MALİYETİ
(UNIT COST OF THE PRODUCT CONCERNED*)
Ürünün Miktar Birimi, Kodu ve Tanımı (Quantity Unit, Code and Description of the Product)
Bir Birim Ürün Üretimi İçin Maliyet Kalemleri (Cost Items for One Unit of Production) Girdi Miktarı -kg, metre, vs.
(Quantity of input-kg., meters etc.)
Birim Girdi Fiyatı
(Unit price of input)
Birim Maliyet
(Unit cost)
DİREKT İLK MADDE VE MALZEMELER
(Direct Materials)
Hammadde 1
(Raw Material 1)
Hammadde 2
(Raw Material 2)
Hammadde…
(Raw Material…)
DİREKT İŞÇİLİK (Direct Labor)
GENEL
ÜRETİM
GİDERLERİ

(Production Overheads)
Yardımcı madde 1
(Auxiliary Material 1)
Yardımcı madde 2
(Auxiliary Material 2)
Yardımcı madde…
(Auxiliary Material…)
Dolaylı işçilik
(Indirect Labor)
Enerji
(Energy)
Paketleme
(Packaging)
Amortisman
(Depreciation)
Diğer
(Other Overheads)
Birim Ürün Üretim Sınai Maliyeti (Industrial Cost of Production per Unit)
Birim Ürün Satış ve Genel İdari Giderleri
(Selling, General and Administrative Expenses per Unit)
Birim Ürün Net Finansman Giderleri (Net Financial Expenses per Unit)
Birim Ürün Üretim Ticari Maliyeti (Commercial Cost of Production per Unit)

* جدول, proforma faturada/faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır (The table shall be filled oııt separately for every product in the proforma invoice/invoice).

V. BEYAN VE ONAY KISMI
(DECLARATION AND APPROVAL SECTION)

A- ÜRETİCİ FİRMA BEYANI (DECLARATION OF THE PRODUCER COMPANY)

Bu formda belirtilen ürün/ürünlerin ………………………………………… (Firma Adı) tarafından üretildiğini aşağıda ve formun her bir sayfasında yer alan imzam ile onaylıyorum. Bu formda sunulan bilgilerin doğru olduğunu ve formun sunulduğu kurum tarafından firmamız tesislerinde herhangi bir zamanda doğrulanabileceğini taahhüt ediyorum. Bu form … sayfadan oluşmaktadır.

(من, with my signature below and at each page of the form, certify that the goods covered by this form were manufactured by ………………………………. (Name of the Company). I undertake that the information provided in this form is accurate and can be verified any time on the premises of my company by the institution to which this form is submitted. This form is composed of… pages.)

Ad (Name) : Tarih (Date) :
Unvan (Title) : Kaşe ve İmza :
(Stamp and Signature)

Bu formu üstte bahsedilen firma adına tam yetkili ve sorumlu kişi imzalamaktadır.
(Fully authorized and responsible person signs this form on behalf of the above- mentioned company.)


B- RESMİ KURUM İÇERİK ONAYI (APPROVAL OF THE CONTENT BY THE OFFICIAL BODY)

Firma tarafından bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğru olduğunu aşağıda ve formun her bir sayfasında yer alan imzam ile onaylıyorum.

من, with my signature below and at each page of the form, approve that the content of the information/data provided in this form by the company is accurate.

Ad (Name) : Tarih (Date) :
Unvan (Title) : Mühür ve İmza
(Seal and Signature)
:

C-TÜRK KONSOLOSLUĞU ONAYI (APOSTILLE OF THE TURKISH CONSULATE)
Türk Konsolosluğu Onayı
Turkish Consulate Apostille

__________________________________________________

[ad_2]