[ad_1]

بیانیه : Çin menşeli 7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.30.11, 7208.51.20.30.19, 7208.51.20.90.11, 7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10 و 7225.99.00.00.90 gtip ları altında yer alan sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha) ithalatında dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

وزارت اقتصاد:

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, 21/12/2016 مورخ 29925 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2016/51) منشاء در جمهوری خلق چین 7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.30.11, 7208.51.20.30.19, 7208.51.20.90.11, 7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10 و 7225.99.00.00.90 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)” ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. واردات اداره کل وزارت اقتصاد از تکمیل تحقیقات ضد دامپینگ انجام شده توسط تصمیم گرفته شده به عنوان یک نتیجه این است برای به اجرا درآوردن.

پشتیبانی

ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 14/6/1989 مورخ 3577 قانون شماره در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات, 20/10/1999 مورخ 99/13482 شماره Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 مورخ 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

تعاریف

ماده 3 - (1) این اطلاعیه آخرین;

a) GTIP: آداب و رسوم موقعیت آمار تعرفه,

ب) کمیسیون: رقابت ناعادلانه در واردات ارزیابی انجمن,

ج) TGTC: İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini

صریح.

تصمیم

ماده 4 - (1) به عنوان یک نتیجه از انجام تحقیقات, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine neden olduğu tespit edilmiştir. اطلاعات در حوزه تحقیقات, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan Bilgilendirme Raporu’na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon- Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) در این زمینه،, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile tabloda GTİP’leri, eşya tanımı, menşe ülkesi ve firması belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında, tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

GTIP شرح کالا Menşe Ülke Firma Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)
7208.51.20.10.11 Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar) Çin Halk Cumhuriyeti Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. 16,89%
7208.51.20.10.19
7208.51.20.90.11 دیگران 22,55%
7208.51.20.90.19
7208.90.80.10.11 Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar ile genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar) Çin Halk Cumhuriyeti Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. 16,89%
7208.90.80.10.12
7208.90.80.20.11
7208.90.80.20.12
7225.40.40.00.00 دیگران 22,55%
7225.99.00.00.10
7225.99.00.00.90
7211.13.00.11.00 Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar) Çin Halk Cumhuriyeti Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. 16,89%
7211.13.00.19.00
7211.14.00.21.12
7211.14.00.29.11 دیگران 22,55%
7211.14.00.29.12

کاربرد

ماده 5 - (1) گمرک, 4 üncü maddede GTİP’leri, eşya tanımı, menşe ülkesi ve firması belirtilen eşyanın, بدون تعصب به مفاد قانون دیگر, نرخ آنها را در سراسر اقدامات قطعی نشان داده شده است در برابر آزادسازی واردات تحت رژیم گردش خون رایگان شارژ.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP’ler ve 4 üncü maddede yer alan tabloda gösterilen eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

زور

ماده 6 - (1) این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

اجرایی

ماده 7 - (1) مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]