[ad_1]

بیانیه : Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya ve Sırbistan menşeli termosifonlar-elektrikli, depolu su ısıtıcılar için 2013/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin İtalya Ariston Thermo S.p.A. firması için değiştirilerek, diğerleri için uygulanmakta olan önlemlerin aynen devam edilmesine karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığından:

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, 8/9/2018 مورخ 30529 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2018/32) ile Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti menşeli 8516.10.80.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “Diğerleri (Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

پشتیبانی

ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 14/6/1989 مورخ 3577 قانون شماره در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات, 20/10/1999 مورخ 99/13482 تعداد وزیران تصمیم گیری در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات و به اثر توسط شورای قرار 30/10/1999 مورخ 23861 در جریده رسمی شماره واردات منتشر شده در تنظیم بر جلوگیری از رقابت ناعادلانه بر اساس.

تعاریف

ماده 3 - (1) این اطلاعیه آخرین;

a) GTIP: آداب و رسوم موقعیت آمار تعرفه,

ب) İtalya: İtalya Cumhuriyeti’ni,

ج) قانون: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ç) کمیسیون: رقابت ناعادلانه در واردات ارزیابی انجمن,

د) صربستان: Sırbistan Cumhuriyeti’ni,

الکترونیکی) TGTC: نمودار تعرفه گمرک ترکیه به موقعیت های آماری تقسیم می شود,

F) مقررات: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

صریح.

تصمیم

ماده 4 - (1) به عنوان یک نتیجه از انجام تحقیقات, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) در این زمینه،, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 19/9/2013 مورخ 28770 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2013/17) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, تنظیم 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTIP شرح کالا Menşe Ülke Firma Dampinge Karşı Önlem
(CIF Bedelin %)
8516.10.80.00.19 دیگران Çin Halk Cumhuriyeti Ariston Thermo (China) Co. با مسئولیت محدود. 22%
دیگران 49%
İtalya Ariston Thermo S.p.A. 12%
Ferroli S.p.A. 16%
دیگران 24%
صربستان Tüm Firmalar 29%

کاربرد

ماده 5 - (1) گمرک, این اطلاعیه 4 CN در ماده, تعریف و کشور مبدا کالا اشاره وسایل, بدون تعصب به مفاد قانون دیگر, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen tutarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

زور

ماده 6 - (1) این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

اجرایی

ماده 7 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]