[ad_1]

بیانیه : Almanya ve ÇHC menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 و 4411.93.90.00.11 gtip ları altında yer alan laminat parkelerin ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Ticaret Bakanlığından:

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, Kastamonu Entegre Ağaç San. و تجارت. Inc., Yıldız Entegre Ağaç San. و تجارت. Inc.. ve Çamsan Entegre Ağaç San. و تجارت. Inc.. tarafından gerçekleştirilen ve AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kâğıt San. Inc., Çamsan Ordu Ağaç San. و تجارت. Inc., Işık Ahşap Profil Lojistik San. و تجارت. Inc.. ve Starwood Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Almanya Federal Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 و 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “laminat parke” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

پشتیبانی

ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 14/6/1989 مورخ 3577 قانون شماره در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات, 20/10/1999 مورخ 99/13482 تعداد وزیران تصمیم گیری در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات و به اثر توسط شورای قرار 30/10/1999 مورخ 23861 در جریده رسمی شماره واردات منتشر شده در تنظیم بر جلوگیری از رقابت ناعادلانه بر اساس.

تعاریف

ماده 3 - (1) این اطلاعیه آخرین;

a) آلمان: Almanya Federal Cumhuriyetini,

ب) وزارت: Ticaret Bakanlığını,

ج) HC: جمهوری خلق چین,

ç) مرکز فرماندهی: اداره کل واردات وزارت,

د) GTIP: آداب و رسوم موقعیت آمار تعرفه,

الکترونیکی) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

F) TGTC: نمودار تعرفه گمرک ترکیه به موقعیت های آماری تقسیم می شود,

گرم) مقررات: 30/10/1999 مورخ 23861 آیین نامه جلوگیری از رقابت ناعادلانه در واردات منتشر شده در روزنامه رسمی شماره,

صریح.

محصول مشروط به پیشگیری

ماده 4 - (1) محصول مشروط به پیشگیری, 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 و 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında yer alan “laminat parke”dir.

(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

ماهیت نمایندگی برنامه

ماده 5 - (1) مدارک ارائه شده در مرحله درخواست, başvuruda bulunan yerli üreticiler Kastamonu Entegre Ağaç San. و تجارت. Inc., Yıldız Entegre Ağaç San. و تجارت. Inc.. ve Çamsan Entegre Ağaç San. و تجارت. Inc.. ile söz konusu başvuruyu aktif olarak destekleyen AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetmeliğin 18 هفتم 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. در این زمینه،, adı geçen firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

اندازه گیری فعلی

ماده 6 - (1) ÇHC menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 و 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında kayıtlı “laminat parkeler” ürününe yönelik 3/5/2014 مورخ 28989 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2014/14) kapsamında, metrekare başına 1,60 ABD Doları ila 2,40 ABD Doları olmak üzere firma bazında değişen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemler uygulanmaktadır.

(2) Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 و 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında kayıtlı “laminat parkeler” ürününe yönelik 13/6/2015 مورخ 29385 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2015/21) kapsamında, metrekare başına 0 ABD Doları ila 1,05 ABD Doları arasında firma bazında değişen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemler uygulanmaktadır.

دلیل

ماده 7 - (1) تنظیم 35 مطابق بند دوم ماده, 15/8/2018 مورخ 30510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2018/26) ile ÇHC menşeli mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip başvuru sahibi firmalar tarafından ÇHC ve Almanya menşeli bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ifade edilen önlem konusu ürüne yönelik iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, فهمیده شده است که اسناد و شواهد موجود است.

تصمیمات و معاملات

ماده 8 - (1) در نتیجه تحقیقات, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, از آنجا که قابل درک است که اسناد و شواهد وجود دارد, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile Almanya ve ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 تصمیم گرفته شده است که NGGS در چارچوب مقاله افتتاح شود.

ارزیابی اقتصاد بازار

ماده 9 - (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 شرایط اقتصادی بازار در چارچوب معیارهای موجود در مقاله معتبر است 12 nci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 ماده مروارید, در غیر این صورت ، مقررات 7 مفاد مقاله اعمال می شود.. تنظیم 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde, adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Soru formlarının iletilmesi

ماده 10 - (1) پس از باز شدن تحقیقات, به واردکنندگان شناخته شده محصول مورد بررسی در برنامه مشخص شده و توسط وزارت تعیین شده است., soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) در اطلاع رسانی, اطلاعیه افتتاح تحقیقات, اطلاعات خلاصه غیر محرمانه برنامه و دسترسی به پرسشنامه ها موجود است..

(3) این امکان وجود دارد که سایر علاقمندان که اعلانات به آنها ارسال نمی شود یا به دلیل عدم تشخیص آنها توسط وزارتخانه دریافت نمی شوند ، از بخش مربوطه در وب سایت وزارتخانه به پرسشنامه دسترسی پیدا کنند..

Yetkili merci, görüş ve cevapların sunulması

ماده 11 - (1) تحقیق و بررسی, توسط اداره کل انجام می شود.

(2) Soruşturma ile ilgili bilgi, بلژیکی, görüş ve sorular için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

اداره کل واردات

بخش تحقیقات دامپینگ و یارانه

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. خیر:63 Cankaya نیست / ANKARA

تلفن: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(3) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(4) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın posta adresine ve aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine gönderir.

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ticaret.gov.tr

(5) ارتباط کتبی و شفاهی در مورد تحقیق به زبان ترکی انجام می شود.. طرف های مربوطه, soru formuna ilişkin yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, بلژیکی, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunarlar. پاسخ به زبانی غیر از ترکی, اطلاعات, بلژیکی, نظرات و درخواست ها در نظر گرفته نمی شود..

(6) طرف های مربوطه, به غیر از اطلاعات درخواستی در پرسشنامه ، سایر اطلاعات مربوط به تحقیق در نظر گرفته شده است, اسناد و نظرات, کتباً به اداره کل با شواهد اثبات کننده. 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) ادعا می کنند که ممکن است تحت تأثیر نتیجه تحقیقات قرار گیرند., ancak 10 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, انجمن های مصرف کننده, اتحادیه های کارگری یا کارفرمایی در شاخه تولید, سایر علاقمندان ، مانند مشاغل که از محصول به عنوان ورودی استفاده می کنند ، نظرات خود را کتباً به اداره کل ارائه می دهند. 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(8) پاسخ به پرسشنامه توسط افراد علاقه مند, هرگونه اطلاعات دیگر ارائه شده در مورد تحقیقات, اسناد و نظرات و شواهد موثق به صورت کتبی ارائه می شود مگر اینکه خلاف آن بیان شده باشد. نام و عنوان افراد علاقه مند در ارائه کتبی, اطلاعات نشانی, آدرس ایمیل, telefon, faks numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(9) در طول تحقیقات ، مقررات 22 انواع اطلاعات ارائه شده تحت شرط محرمانه بودن در چارچوب بند دوم ماده, ارائه خلاصه ای غیر محرمانه از سند و نظر. خلاصه غیر محرمانه, باید به گونه ای باشد که درک منطقی از اطلاعات ضروری را ممکن سازد.. طرف های مربوطه, ممکن است نشان دهد که در موارد استثنایی نمی توان این اطلاعات را خلاصه کرد.. در چنین موارد استثنایی, دلایلی که نمی توان اطلاعات را خلاصه کرد باید بیان شود..

مدت زمان

ماده 12 - (1) 10 زمان پاسخگویی به پرسشنامه برای کلیه علاقمندان که اعلانات مشخص شده در پاراگراف اول ماده 3 به آنها ارسال شده است., از جمله زمان پستی از تاریخ اطلاع از آغاز تحقیقات 37 روز.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını, 11 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 می تواند در مدت زمان یک روز تحویل دهد.

(3) ادعا می کنند که ممکن است تحت تأثیر نتیجه تحقیقات قرار گیرند. 11 inci maddenin yedinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, ممکن است دیدگاههای خود را در مورد تحقیقات در روند تحقیقات به گونه ای ارائه دهد که بر جریان تحقیقات تا زمان انتشار این بیانیه تأثیر نگذارد..

عدم همکاری

ماده 13 - (1) تنظیم 26 مطابق مفاد ماده, در صورتي كه يكي از طرفين مربوط اطلاعات و اسناد لازم را در بازه هاي زماني معين و در شكل درخواستی ارائه نكند ، يا از دسترسي به اين اطلاعات و اسناد خودداري كند ، يا در صورتي كه فهميده شود مانع از تحقيق مي شود و يا دروغ و يا اطلاعات گمراه کننده ، طرف مذکور همکاری نمی کند.. در چنین مواردی ، تعیین موقت یا نهایی در محدوده تحقیقات است, مثبت یا منفی, بر اساس داده های موجود.

(2) اگر طرفهای ذینفع همکاری نکنند یا تا حدی همکاری نکنند ، نتیجه تحقیقات ممکن است برای طرف ذینفع کمتر از همکاری آنها باشد..

اجرای اقدامات احتیاطی

ماده 14 - (1) تنظیم 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri önlemler soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

تاریخ شروع تحقیقات

ماده 15 - (1) تحقیق و بررسی, در نظر گرفته می شود که از تاریخ انتشار این بیانیه آغاز شده است..

زور

ماده 16 - (1) این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

اجرایی

ماده 17 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]