[ad_1]

بیانیه : Çin ve Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 و 4411.93.90.00.11 gtipli laminat parkelerin ithalatında 2014/14 و 2015/21 sayılı Tebliğler ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aynı şekilde devamına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığından:

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, 12/4/2019 مورخ 30743 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2019/12) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 و 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “laminat parke” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

پشتیبانی

ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 14/6/1989 مورخ 3577 قانون شماره در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات, 20/10/1999 مورخ 99/13482 تعداد وزیران تصمیم گیری در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات و به اثر توسط شورای قرار 30/10/1999 مورخ 23861 در جریده رسمی شماره واردات منتشر شده در تنظیم بر جلوگیری از رقابت ناعادلانه بر اساس.

تعاریف

ماده 3 - (1) این اطلاعیه آخرین;

a) آلمان: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,

ب) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

ج) GTIP: آداب و رسوم موقعیت آمار تعرفه,

ç) کمیسیون: رقابت ناعادلانه در واردات ارزیابی انجمن,

د) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

الکترونیکی) مقررات: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

صریح.

تصمیم

ماده 4 - (1) به عنوان یک نتیجه از انجام تحقیقات, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) در این زمینه،, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 3/5/2014 مورخ 28989 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2014/14) ile ÇHC’ye yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin ve 13/6/2015 مورخ 29385 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2015/21) ile Almanya’ya yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin, تنظیم 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTIP شرح کالا Menşe Ülke Firma Dampinge Önlemi ($/متر2)
4411.13.90.00.11
4411.14.90.00.11
4411.92.90.00.11
4411.93.90.00.11
Laminat Parkeler آلمان Falquon GmbH 0,00ABD Doları/ m2
Kronotex GmbH & Co. KG 0,30ABD Doları/ m2
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH 0,33ABD Doları/ m2
Classen Industries GmbH 0,31ABD Doları/ m2
MeisterWerke Schulte GmbH 0,53ABD Doları/ m2
دیگران 1,05ABD Doları/ m2
Çin Halk
Cumhuriyeti
Jiangsu Lodgi Woods Industry Co.Ltd 1,60 ABD Doları/ m2
Changzhou Lingdian Woods Co.Ltd
Changzhou Dongjia Decorative Materials Co.Ltd
Changzhou Ou Qiang Wood Industry Co. Ltd.
Jiangsu Zhongxin Desai Wood Product Co. Ltd.
Diğer firmalar 2,40 ABD Doları/ m2

کاربرد

ماده 5 - (1) گمرک, این اطلاعیه 4 üncü maddesinde GTİP’leri, eşya tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, بدون تعصب به مفاد قانون دیگر, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) تنظیم 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) تنظیم 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

زور

ماده 6 - (1) این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

اجرایی

ماده 7 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]